Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Grästorps kommun har tecknat flera olika former av försäkring, om olyckan skulle vara framme.

Olycksfallsförsäkring

Grästorps kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen avser kroppskada som den försäkrade fått genom ofrivillig yttre påverkan.

Grästorps kommun har avtal med försäkringsbolaget Protector.

Anmäl skada under fliken kommunolycksfall på protectors hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringsbesked för Grästorps kommun.PDF

Heltidsförsäkring för barn och elever

Från januari 2019 är alla barn och elever som är boende i kommunen och går i förskola, grundskola och gymnasieskola försäkrade hela dygnet, i både skolan, på loven och på fritiden.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan till exempel handla om personskador som har uppstått vid en undersökning eller när du har fått vård eller behandling inom någon av kommunens verksamheter.

Om du har drabbats av en patientskada hos Grästorps kommun har du möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag, Kommunassurans, med en skadeanmälan. Det gör du genom att fylla i en blankett som du sedan skickar till Kommunassurans.

Du kan även få hjälp att anmäla patientskada, genom att kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska:

Carina Arvidsson
E-post: carina.arvidsson@grastorp.se
Telefon: 0514-581 93

Blankett för skadeanmälanlänk till annan webbplats

Ifylld blankett skickas till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se
Telefon: 040-611 22 00