Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Grästorps kommun har tecknat flera olika former av försäkring, om olyckan skulle vara framme.

Olycksfallsförsäkring

Grästorps kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen avser kroppskada som den försäkrade fått genom ofrivillig yttre påverkan. En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att vård har uppsökts.

Grästorps kommun har avtal med försäkringsbolaget Protector.

Heltidsförsäkring för barn och elever

Från januari 2019 är alla barn och elever som är boende i kommunen och går i förskola, grundskola och gymnasieskola försäkrade hela dygnet, i både skolan, på loven och på fritiden.

Om olyckan är framme

  • Nya skador anmäls på Protectors hemsida www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tryck på fliken "Anmäl skada" högst upp på hemsidan, tryck sedan på fliken "person" och sedan på "person - anmäl skada". Fyll i formuläret som öppnas. När detta är gjort får vårdnadshavaren en bekräftelse via mail med ett skadenummer att referera till och en handläggare kommer att ta kontakt nästkommande arbetsdag.
  • Frågor gällande anmälda skador skickas till skador@protectorforsakring.se Skriv ärendenumret i ämnesraden.
  • Man kan även kontakta Protector på telefon 08-410 637 00.
    Öppettider måndag-fredag kl 9-17.

Notera att skadeanmälan måste anmälas via hemsidan eller via en skadeblankett då Protector
Försäkring behöver vårdnadshavarens samtycke för att kunna få lagra barnets personuppgifter.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan till exempel handla om personskador som har uppstått vid en undersökning eller när du har fått vård eller behandling inom någon av kommunens verksamheter.

Om du har drabbats av en patientskada hos Grästorps kommun har du möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag, Kommunassurans, med en skadeanmälan. Det gör du genom att fylla i en blankett som du sedan skickar till Kommunassurans.

Du kan även få hjälp att anmäla patientskada, genom att kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska:

Carina Arvidsson
E-post: carina.arvidsson@grastorp.se
Telefon: 0514-581 93

Blankett för skadeanmälan Länk till annan webbplats.

Ifylld blankett skickas till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se
Telefon: 040-611 22 00