Dela sidan på sociala medier

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

En notarius publicus kan bland annat hjälpa till med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Mer information

Länsstyrelsens information om notarius publicus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lista över notarius publicus i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.