Dela sidan på sociala medier

Ekonomi

Här hittar du information om ekonomin i Grästorps kommun, som årsredovisningar, budget.

Välkommen till Grästorps kommuns sida för ekonomiinformation. Här kan du hitta information om budget, utdebitering, årsredovisning och bokslut samt komma i kontakt med personal på kommunens ekonomienhet.

Kommunalskatt

Läs mer om skattesatsen i Grästorp här.

Ekonomisk översikt

Budgeten för 2018 i Grästorps kommun innehåller en ökad verksamhetsvolym samtidigt som det ekonomiska resultatet i kommunen är svagare jämfört med budget 2017.

Genom resultatet som budgeteras uppfylls kommunallagens krav på en budget i balans.

Även kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllt då resultatet uppgår till + 6,7 mkr.

Den budgeterade resultatnivån motsvarar ca 2,0 procent av de totala skatte- och statsbidragsintäkterna för 2018.

Mer ekonomisk information från verksamhetsplanen 2018PDF

Budget

Läs mer om budgetarbetet i Grästorps kommun.

Laddar in Skattekollen...
Laddar...