Dela sidan på sociala medier

Ekonomi

Här hittar du information om ekonomin i Grästorps kommun, som årsredovisningar och budget.

Välkommen till Grästorps kommuns sida för ekonomiinformation. Här kan du hitta information om budget, utdebitering, årsredovisning och bokslut samt komma i kontakt med personal på kommunens ekonomienhet Öppnas i nytt fönster..

Kommunalskatt

Totala kommunala skattesatser år 2000-2022 (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk översikt

Budgeten för 2021 i Grästorps kommun innehåller en ökad verksamhetsvolym och ett effektiviseringskrav på 1 procent. Det ekonomiska resultatet i budgeten är något lägre än i budget 2020.

Genom resultatet som budgeteras uppfylls kommunallagens krav på en budget i balans.

Även kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllt då resultatet uppgår till + 6,7 mkr.

Den budgeterade resultatnivån motsvarar ca 1,8 procent av de totala skatte- och statsbidragsintäkterna för 2021.

Här kan du läsa kommunens verksamhetsplan för 2021 Pdf, 767.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Budget

Läs mer om budgetarbetet i Grästorps kommun Öppnas i nytt fönster..

Laddar in Skattekollen...
Laddar...