Dela sidan på sociala medier

Öppen data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Öppen data från offentlig sektor kallas även PSI-data, Public Sector Information.

Öppen data är alltså data som vem som helst kan använda till vad som helst. För mer information om vad öppen data är se Myndigheten för digital förvaltnings webbsida om:

Öppna och delade data, DIGG Länk till annan webbplats.

Öppen data från Grästorps kommun