Dela sidan på sociala medier

Landsbygdsutveckling

Grästorps kommun satsar på att utveckla hela landsbygden. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Kommunfullmäktige i Grästorp har antagit en landsbygdsstrategi som innefattar många olika områden, till exempel:

  • Erbjuda kommunalt vatten- och avlopp
  • Bredband
  • Skapa och driva ett landsbygdsråd
  • Boendeinventering – inventera och öka boendet på landsbygden

Du kan läsa strategin för landbygdsutveckling under styrande dokument.

Gröna näringar är en viktig bransch i Grästorp och en betydande del av det lokala näringslivet. Under 2020-2022 driver Grästorps kommun projektet Rätt från slätt - den nationella livsmedelsstrategin in den lokala verkligheteten för att undersöka hur mer av det som produceras lokalt också kan konsumeras lokalt. Läs mer om projektet här.

Sofie Skalstad är kommunens landsbygdsutvecklare och har ansvaret att genomföra landsbygdsstrategin och marknadsföra Grästorps landsbygd både inom och utanför kommunen.

Kontakt
Sofie Skalstad
sofie.skalstad@grastorp.se
0514-58003

 

Vatten, avlopp och bredband på landsbygden

Landsbygdsutvecklaren hade fram till juni 2015 ansvaret för att samordna de föreningsinitiativ som fanns på Grästorps landsbygd. Under ett möte i Kulturhuset den 17 juni lämnades detta ansvar över till styrelsen i föreningen Fiber, vatten och avlopp i Flo Ekonomiska föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen arbetar för kommunal anslutning av vatten och avlopp för enskilda fastighetsägare på landsbygden i hela Grästorps kommun.

föreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om tidsplaner, tillvägagångssätt och kontaktpersoner.

Boendeinventering

Under hösten 2016 kommer landsbygdsutvecklaren tillsammans med en arbetsgrupp inom landbygdsrådet att sätta igång med att inventera och marknadsföra möjligheterna till olika boendeformer på landsbygden.

Ambitionsnivå och plan för genomförande kommer att vara steg 1 i det arbetet.

Är du intresserad av att hjälpa till eller har bra idéer? Hör i så fall av dig till landsbygdsutvecklaren Sofie Skalstad.

Landsbygdsråd

För att politiker och tjänstepersoner i kommunen bättre ska fånga upp önskemål och åsikter från invånare som bor på landsbygden inrättades ett landsbygdsråd 2015. Hittills har rådet träffats tre gånger.

Vill du vara med som medlem i landsbygdsrådet eller bara delta på våra möten? Hör av dig till landsbygdsutvecklaren!

Översiktsplan

Landsbygdsutveckling, vatten- och avloppsplan och översiktsplanering hänger intimt samman. Det är därför viktigt att detta utgör en helhet i det kommande arbetet.

Översiktsplanen är en långsiktig viljeinriktning av hur kommunens politiker vill att kommunen ska se ut i när- och framtid. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

En projektgrupp har börjat arbeta med att ta fram en ny översiktsplan men det är en process över lång tid.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen för Grästorps kommun

Leader

I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden.

Läs mer om Leader Nordvästra Skaraborg här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster