Dela sidan på sociala medier

Landsbygdsutveckling

Grästorps kommun satsar på att utveckla hela landsbygden. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Kommunfullmäktige i Grästorp har antagit en landsbygdsstrategi som innefattar många olika områden, till exempel:

  • Erbjuda kommunalt vatten och avlopp
  • Bredband
  • Skapa och driva ett landsbygdsråd
  • Boendeinventering – inventera och öka boendet på landsbygden

Sofie Skalstad är kommunens landsbygdsutvecklare och har ansvaret för att genomföra landsbygdsstrategin och marknadsföra Grästorps landsbygd både inom och utanför kommunen.

Kontakt
Eva-Lena Skalstad
eva-lena.skalstad@grastorp.se
0514-580 03

Fler boendemöjligheter på landsbygden

Sedan tidigare har en inventering av obebodda landsbygdshus gjorts. Nu fortsätter vi arbetet med att inventera och marknadsföra möjligheterna till olika boendeformer på landsbygden. Bl.a. pågår ett arbete med att underlätta för markägare som vill stycka av och sälja tomtmark för nybyggnation av hus. Läs mer om landsbygdsboende här Öppnas i nytt fönster..

Här hittar du en checklista för avstyckning och nybyggnation utanför tätorten Pdf, 629.5 kB, öppnas i nytt fönster. med klickbara länkar som kan vara till hjälp både för dig som säljer mark och för dig som ska köpa tomt och bygga hus.

Är du intresserad av att veta mer eller har bra idéer? Hör i så fall av dig till landsbygdsutvecklaren Sofie Skalstad.

Vatten, avlopp och bredband på landsbygden

Landsbygdsutvecklaren hade fram till juni 2015 ansvaret för att samordna de föreningsinitiativ som fanns på Grästorps landsbygd. Under ett möte i Kulturhuset den 17 juni lämnades detta ansvar över till styrelsen i föreningen Fiber, vatten och avlopp i Flo Ekonomiska förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningen arbetar för kommunal anslutning av vatten och avlopp för enskilda fastighetsägare på landsbygden i hela Grästorps kommun.

föreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om tidsplaner, tillvägagångssätt och kontaktpersoner.

Rätt från slätt

Livsmedelsstrategi och gröna näringar

Gröna näringar är en viktig bransch i Grästorp och en betydande del av det lokala näringslivet. Under 2020-2022 driver Grästorps kommun projektet Rätt från slätt - den nationella livsmedelsstrategin in den lokala verkligheteten för att undersöka hur mer av det som produceras lokalt också kan konsumeras lokalt. Läs mer om projektet här Öppnas i nytt fönster..

Bygdebatalj

Landsbygdsråd

För att politiker och tjänstepersoner i kommunen bättre ska fånga upp önskemål och åsikter från invånare som bor på landsbygden inrättades ett landsbygdsråd 2015. Rådet träffas tre gånger om året.

Vill du vara med som medlem i landsbygdsrådet eller bara delta på våra möten? Hör av dig till landsbygdsutvecklaren!

Leader

Leader

I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden.

Läs mer om Leader Nordvästra Skaraborg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Översiktsplan

Landsbygdsutveckling, vatten- och avloppsplan och översiktsplanering hänger intimt samman. Det är därför viktigt att detta utgör en helhet i det kommande arbetet.

Översiktsplanen är en långsiktig viljeinriktning för hur kommunens politiker vill att kommunen ska se ut i när- och framtid. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

En projektgrupp har börjat arbeta med att ta fram en ny översiktsplan men det är en process över lång tid.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen för Grästorps kommun Öppnas i nytt fönster.