Dela sidan på sociala medier

Landsbygdsutveckling

Lillegårdens Grönt

Grästorps kommun satsar på att utveckla hela landsbygden. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Kommunfullmäktige i Grästorp har antagit en landsbygdsstrategi som innefattar många olika områden, till exempel:

  • Erbjuda kommunalt vatten och avlopp
  • Bredband
  • Erbjuda forum där alla kommuninvånare får möjlighet att komma till tals
  • Boendeinventering – inventera och öka boendet på landsbygden

Sofie Skalstad är kommunens landsbygdsutvecklare och har ansvaret för att genomföra landsbygdsstrategin och marknadsföra Grästorps landsbygd både inom och utanför kommunen.

Kontakt
Sofie Skalstad
sofie.skalstad@grastorp.se
0514-580 03

Hus - timotej i förgrund

Fler boendemöjligheter på landsbygden

Sedan tidigare har en inventering av obebodda landsbygdshus gjorts. Nu fortsätter vi arbetet med att inventera och marknadsföra möjligheterna till olika boendeformer på landsbygden. Bl.a. pågår ett arbete med att underlätta för markägare som vill stycka av och sälja tomtmark för nybyggnation av hus. Läs mer om landsbygdsboende här Öppnas i nytt fönster..

Här hittar du en checklista för avstyckning och nybyggnation utanför tätorten Pdf, 257.3 kB, öppnas i nytt fönster. med klickbara länkar som kan vara till hjälp både för dig som säljer mark och för dig som ska köpa tomt och bygga hus.

Är du intresserad av att veta mer eller har bra idéer? Hör i så fall av dig till landsbygdsutvecklaren Sofie Skalstad.

Vatten, avlopp och bredband på landsbygden

Landsbygdsutvecklaren hade fram till juni 2015 ansvaret för att samordna de föreningsinitiativ som fanns på Grästorps landsbygd. Under ett möte i Kulturhuset den 17 juni lämnades detta ansvar över till styrelsen i föreningen Fiber, vatten och avlopp i Flo Ekonomiska förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningen arbetar för kommunal anslutning av vatten och avlopp för enskilda fastighetsägare på landsbygden i hela Grästorps kommun.

föreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om tidsplaner, tillvägagångssätt och kontaktpersoner.

Rätt från slätt

Livsmedelsstrategi och gröna näringar

Gröna näringar är en viktig bransch i Grästorp och en betydande del av det lokala näringslivet. Under 2023-2025 driver Grästorps kommun projektet ROLIS - robust livsmedelsförsörjning i samverkan. Läs mer om ROLIS här.

Tidigare har vi även arbetat med projektet Rätt från slätt - den nationella livsmedelsstrategin in den lokala verkligheteten för att undersöka hur mer av det som produceras lokalt också kan konsumeras lokalt. Läs mer om Rätt från slätt här.

Bygdebatalj

Engagera dig i din bygd!

Om du vill lyfta idéer eller synpunkter som rör din bygd finns flera sätt att engagera sig på. Se alternativen nedan. Du kan också höra av dig till landsbygdsutvecklaren Sofie Skalstad.

Bygdegårdar
Ett bra sätt att lära känna din bygd och de som bor där går via din närmaste bygdegårdsförening. Här arrangeras festligheter, aktiviteter för barn, motions- och samkvämsträffar och kulturtillställningar. Kontakta din närmsta bygdegård för mer information. I Grästorps kommun finns följande bygdegårdsföreningar:

  • Flakebergs bygdegård
  • Flo-Sals bygdegård
  • Grästorps bygdegårdsförening
  • Hyringa-Längnums bygdegård
  • Trökörna-Frambo bygdegård
  • Skogshyddans bygdegård

Vill du hyra en bygdegård för ett eget arrangemang? Här hittar du mer information. Öppnas i nytt fönster.

Medborgarråd
Medborgarrådet är en arena för närmare dialog mellan medborgare och kommun. Rådet är en sammanslagning mellan tidigare landsbygdsråd, råd för pensionärer och funktionshindrade samt ungdomsråd och hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Varmt välkommen att delta!

Här kan du läsa mer om medborgarrådet Öppnas i nytt fönster.

Medborgarförslag och synpunktshantering
Alla som är folkbokförda i Grästorps kommun kan skriva medborgarförslag. Förslaget kan handla om allt som har med kommunens ansvarsområden att göra, t ex fler lekplatser, billigare sophämtning m.m.

Ett annat alternativ är att lämna synpunkter, som hanteras snabbare. Synpunktshanteringen i kommunen innebär att du ska få svar inom 14 dagar.

Läs mer om medborgarförslag och synpunktshantering här Öppnas i nytt fönster.

Leader

Leader

I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden.

Läs mer om Leader Nordvästra Skaraborg här Öppnas i nytt fönster..

Översiktsplan

Landsbygdsutveckling, vatten- och avloppsplan och översiktsplanering hänger intimt samman. Det är därför viktigt att detta utgör en helhet i det kommande arbetet.

Översiktsplanen är en långsiktig viljeinriktning för hur kommunens politiker vill att kommunen ska se ut i när- och framtid. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

En projektgrupp har börjat arbeta med att ta fram en ny översiktsplan men det är en process över lång tid.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen för Grästorps kommun Öppnas i nytt fönster.

Stubbåker med gård i bakgrunden