Projekt ROLIS

De gröna näringarna är stora och viktiga för en lantbrukskommun som Grästorp, mitt på bördiga Västgötaslätten. I projektform undersöker vi tillsammans med andra aktörer möjligheterna till att lokalt odla och förädla proteingrödor för humankonsumtion. Just nu pågår projekt ROLIS - Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan.

AKTUELLT

ROLIS demo solros

Demoodling och försök med västsvenska solroskärnor

Inför odlingssäsongen 2024 samarbetar ROLIS med 10 lantbrukare som medverkar i ett försök att få fram västsvenska solroskärnor. De använder sin befintliga maskinpark och finns utspridda i alla de sju projektkommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara och Vänersborg.

I dagsläget finns inte svenska, och definitivt inte lokalodlade, skalade solroskärnor som är anpassade för människor att äta. Efter skörd kommer solroskärnorna att rensas och skalas och efter det kommer Skeby Gårdar att rosta och packa kärnorna.

Vill du veta mer om projektet eller medverka vid sommarens fältvandring?

Kontakta
Sofie Skalstad, projektledare
0514-58003 | sofie.skalstad@grastorp.se

OM PROJEKTET

ROLIS HÖNDER FINANSIÄRER

ROLIS - Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan

Baserat på erfarenheter och slutsatser från det tidigare projektet Rätt från slätt startade ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden. Projektet kommer att pågå juni 2023-mars 2025

Sju kommuner samverkar i projektet. Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare. Projektet genomförs dessutom i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agro Väst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Under förra projektperioden identifierades förädlingen av de lokalodlade grödorna som en flaskhals, därför kommer vi i ROLIS samverka med föler aktörer i livsmedelskedjan och lägga ännu mer fokus på förädlingsföretagen. Vilka grödor och förädlingsprodukter är livsmedelsindustrin intresserade av, och kan de grödorna odlas hos lokala lantbrukare? Det är frågor som kommer att undersökas i projektet.

Projektledare för ROLIS är Sofie Skalstad, och dessutom arbetar Ali Taimory, kock och livsmedelstekniker, med ett testlabb för lokala pilotprodukter. Där kommer han kommer tillsammans med förädlingsföretag att ta fram ett antal testprodukter av så kallade sidoströmmar, alltså sådant som annars inte blivit mat. Det kan handla om grönsaker eller råvaror som är helt livsmedelsdugliga, men som av olika skäl inte hamnar i hyllorna i livsmedelsbutiken.

Projektet finansieras av Europeiska Landsbygdsfonden genom Jordbruksverket samt av de lokala sparbankerna Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg.

Följ projekt ROLIS resa på: Linked in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktörer ROLIS

Vad ska ROLIS göra?

För att lära mer om odling och förädling av nischgrödor som exempelvis camelina, linser, sötlupin, hampa och solros. Sorter bestäms slutgiltigt när projektet har identifierat efterfrågan och behov från marknaden samt tillgång på mängden utsädesfrö beroende på världsläget. Fem till tio demodlingar hos lantbrukare, lantbruksskolor och försöksstationer.

För att lära mer om odling och förädling av nischgrödor genomför projektet demonstrationsodling både på försöksgårdar och hemma hos vanliga lantbrukare. Vilka grödor som testodlas bestäms när projektet har identifierat efterfrågan och behov från marknaden samt tillgång på mängden utsädesfrö.

Öka cirkulära flöden genom att ta tillvara på mer spillprodukter genom produktutveckling. T.ex ärtor från Toppfrys. Testlabb Cirkulära flöden - utveckla nya produkter från nischgrödor och sidoströmmar tillsammans med RISE, livsmedelsföretagen och småförädlare. Resurser är RISE anläggningar för förädling, skolköken på Sötåsen och Uddetorp samt inhyrda resurser i form av kök och förädling.

ROLIS vill bidra till att nya affärsmodeller skapas där sådant som idag är restprodukter och sidoströmmar kan bli till nya livsmedelsprodukter, för att på så vis göra livsmedelskedjan mer cirkulär.

Detta kommer vi göra genom att utveckla nya produkter från nischgrödor och sidoströmmar tillsammans med RISE, Lokalpriducerat i Väst, livsmedelsindustri och småförädlare.

Genom en egen småskalig testbädd ta fram prototyper av lokalt odlade och förädlade livsmedelsprodukter som kan fungera so beredskaps-/krismåltider. Testa i storkök samt på överlevnadskurser.

Genom en egen småskalig testbädd kommer ROLIS ta fram prototyper av lokalt odlade och förädlade livsmedelsprodukter som kan fungera so beredskaps-/krismåltider. Dessa kommer sedan testlagas i storkök och på överlevnadskurser.

Information och kommunikation om erfarenheter, kunskaper, samarbeten och nya affärsmodeller. Både löpande, vid avslutat projekt samt 4 st kunskapsseminarier.

Under projektets gång kommer vi löpande arbeta med spridning av erfarenheter, kunskaper, samarbeten och nya affärsmodeller. Både i skrift och bild samt vid 4 st kunskapsseminarier.

EU-finansiering från landsbygdsfonen