Dela sidan på sociala medier

Om EU

Här hittar du information om Europeiska Unionen och hur den är uppbyggd, vad som gäller för handel och andra samarbeten.

EU (Europaunionen) har 27 medlemsländer. Ett av medlemsländerna är Sverige, som gick med 1995.

EU arbetar med många olika frågor - men inte allt. EU får bara ägna sig åt de verksamhetsområden som medlemsländerna har bestämt. Inom de områden som EU inte får besluta bestämmer medlemsländerna själva.

EU samarbetar främst i frågor som på ett eller annat sätt rör flera medlemsländer. EU-länderna bestämmer själva över frågor som enbart berör det egna landet, till exempel planering av sjukvård och skola.

En grundläggande uppgift för EU har varit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad. Det ska underlätta för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt mellan medlemsländerna.

Andra frågor som EU sysslar med är till exempel miljö, asylpolitik och att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. EU samordnar också medlemsländernas ekonomiska politik.

Hur hänger det ihop?

För att uppnå detta har EU-länderna inrättat institutioner som ska sköta EU och anta lagstiftning för unionen. De viktigaste institutionerna är:

Europaparlamentet

Företräder EU:s befolkning och beslutar om lagstiftning och budget tillsammans med rådet.

Här kan du läsa mer om Europaparlamentet i Bryssel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska unionens råd, ministerrådet

Företräder medlemsstaterna och är EU:s främsta beslutsorgan. När stats- eller regeringscheferna samlas heter det i stället Europeiska rådet. Det har till uppgift att ge EU politiska incitament i viktiga frågor.

Europeiska kommissionen

Företräder EU:s gemensamma intressen och är det främsta verkställande organet. Kommissionen har rätt att föreslå lagstiftning och ska se till att EU:s politik genomförs korrekt.

Här kan du läsa mer om Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Källa: EU-upplysningen och West Sweden)

Här kan du få mer information:

EU-upplysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU.

Utbyten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EuropaPortalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Ungdomsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.