Dela sidan på sociala medier

Industrimark och lokaler

Lediga lokaler & tomter

Västölets industriområde

Kommunen har sålt industritomter på Västölets industrimark utmed riksväg 47 med ett utmärkt läge för skyltning. I vissa av dessa byggnader finns lokaler att hyra. I området finns utrymme för projektering av ytterligare industritomter.

Tomterna kostar 25-50 kronor per kvadratmeter beroende på läge enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25.

Kommunstyrelsen kan även göra en prissättning av marken via värdering eller anbud i de fall det anses lämpligt.

karta

Intresseanmälan öppnar för nya industritomter på Västölet

Kommunstyrelsen har beslutat att ge möjlighet att anmäla intresse för industritomter på Västölet, inom del av Grästorp 15:1, område i bifogad kartskiss.

Marken vid Västölet lämpar sig väl för industritomter/verksamhetstomter och planen är att sälja dessa om rätt förutsättningar är uppfyllda och tillstånd ges från andra berörda myndigheter. Därför tar kommunen nu, i ett tidigt skede, emot intresseanmälningar från de som är intresserade av att köpa marken och etablera verksamhet här. Därefter kommer direktanvisning ske till den/de med bäst lämpade förslaget. Tomtmarken värderas i ett senare skede i processen då ett marknadsvärde tas fram för marken. I detta skede kommer också tomtindelningen att planeras.

De som är intresserade ska inkomma med en skriftlig anmälan om intresse senast 15 september 2021 och i den anmälan ska det anges hur stor yta som behövs samt hur stora byggnader som önskas och till vilken byggnadshöjd. Behov av VA samt elförsörjning behöver också anges samt hur stor ökad trafikmängd inklusive transporter som beräknas till och från verksamheten. Viktigt även att ange vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och hur många arbetstillfällen som tillkommer samt vilken övrig samhällsnytta denna etablering medför.

Slutligt beslut om markanvisning fattas av kommunstyrelsen enligt riktlinjer för försäljning av industritomter/verksamhetsmark.

Tomtmarken kommer efter beslut att markanvisas och överlåts av kommunstyrelsen till det företag som är bäst lämpat, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av berörda myndigheter. De myndigheter som är berörda är Miljö- och byggnämnden, Trafikverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Ansökan om förhandsbesked betalas av köparen. Byggnation ska påbörjas inom två år från förvärvet.

Intresseanmälan lämnas till kommun@grastorp.se

Hustak

Lediga lokaler

I Grästorp gör vi allt för att du ska hitta en tillfredsställande lokal eller en tomt som är skräddarsydd efter dina önskemål. Det finns ett antal lediga butikslokaler, industrilokaler och tomter i kommunen. Vi hjälper dig gärna att hitta en passande lokal eller tomt.

Välkommen att kontakta
Sofia Jessen
0514-580 76
sofia.jessen@grastorp.se

 

Industrilokaler

A & T i Grästorp AB, Västölsgatan 7, 467 30 Grästorp. Hyr ut industrilokaler, konferenslokal samt kontor. Industrihotell på 2500 kvadratmeter byggdes 2016 och är nu klart för uthyrning.

Kurt Andersson lastmaskiner, Industrigatan 7, 467 40 Grästorp. Hyr också ut lokaler.


Vill du hyra ut en lokal?

Tillsammans med Lokalguiden kan du kostnadsfritt lägga ut ditt utbud för lokalsökande. Fyll i dina uppgifter i formuläret så skickar vi dig inloggningsuppgifter.

Har du frågor? Kontakta grastorp@lokalguiden.se

Inloggningsruta Länk till annan webbplats.

Registreringsruta Länk till annan webbplats.