Dela sidan på sociala medier

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas.

Den som tillhör Svenska Kyrkan eller något annat trossamfund kan ha en borgerlig begravning.

Vem får förrätta en borgerlig akt?

För den som önskar kan en anhörig, arbetskamrat eller annat person förrätta begravningsakten. Många begravningsbyråer har egna officianter. De eventuella kostnader som uppstår vid förrättningarna bekostas helt av dödsboet.

En månad mellan dödsfall och gravsättning

Den nya begravningslagen innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning förkortas till en månad, istället för som tidigare två månader.

Det blir tydligare att den som upplåter en gravplats ansvarar för att graven hålls i ordnat och värdigt skick. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen och inspekterar verksamheten.
Begravningsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan separeras från kyrkoavgiften.

Begravningsombud

Enligt begravningslagen ska Länsstyelsen förordna ombud som ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte hör till Svenska kyrkan.

I Grästorps kommun är Lars Ödlund förordnad som begravningsombud för kommuns samtliga församlingar.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser Länsstyrelsen begravningsombud som ska företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.