Dela sidan på sociala medier

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är mellan 1 och 50 megawatt. Dessa anläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten. Notera att de i de flesta fall också behöver vara anmälda eller ha tillstånd, beroende på storlek.

Registreringsplikt

Sedan 1 juni 2019 gäller att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten som också ska publicera uppgifter om anläggningen på sin webbplats. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad. Grunden är ett EU-direktiv för minskade utsläpp till luft.

Reglerna om registrering gäller omedelbart för alla nya anläggningar. För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller:

  • Anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, ska vara registrerade senast den 1 januari 2024
  • Anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, ska vara registrerade senast den 1 januari 2029

En medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018 kallas för en 2018-anläggning.

I förordningen om medelstora förbränningsanläggningar anges också utsläppsbegränsningar och regler för hur och när kontroller av utsläpp ska ske. För nya anläggningar gäller dessa utsläppskrav redan, medan det för 2018-anläggningar gäller från och med 1 januari 2025 respektive 1 januari 2030 beroende på när de ska vara registrerade. Kraven i förordningen är lägsta krav vilket innebär att försiktighetsmått eller tillståndsvillkor för anläggningen kan vara strängare.

E-tjänst

Registrering av medelstor förbränningsanläggning görs i e-tjänst/Självservice

Anmälan eller tillståndsansökan

En medelstor förbränningsanläggning med sammanlagd effekt på över 20 men mindre än 50 megawatt är tillståndspliktig. Ansökan görs hos länsstyrelsen.

För anläggningar upp till 20 megawatt gäller anmälningsplikt:

  • Om det enbart finns gasturbiner, för alla. (Ingen nedre gräns, alltså 0-20 megawatt.)
  • Om man enbart använder fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, över 10 megawatt.
  • Om andra bränslen förekommer, över 500 kilowatt.

Anmälan eller tillståndsansökan gäller utöver plikten att registrera anläggningen.

Medelstora förbränningsanläggningar i Grästorps kommun

Tabell med uppgifter om medelstora förbränningsanläggningars namn, organisationsnummer och plats

Företag

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Solör Bioenergi Agrovärme AB

Grästorps Fjärrvärmeverk

556233-5314

Åsevi 5

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00