Dela sidan på sociala medier

Sophämtning

soptunna, sopkärl

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i Grästorps kommun.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar även för information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i kommunen.

Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinnings hemsida: https://www.avfallskaraborg.se/ Länk till annan webbplats.

Vill du tömma ditt kärl mer sällan? Det går att få dispens från de lokala avfallsföreskrifterna när det gäller tömning av sopkärl. Denna dispens söks hos Miljö- och byggnämnden.

Blankett för förlängt hämtningsintervall finns på den här sidan.

Tänk på detta

  • Placeringen av sopkärlet är valfri men när det är dags för tömning får soptunnan stå maximalt sex meter från det ställe där sopbilen kan stanna.
  • Därför är det en fördel om kärlet alltid står inom den här radien, så behöver du inte komma ihåg att ställa ut det kvällen innan tömning.

Se till att det är framkomligt

Sophämtning vid vinterväglag kan ibland innebära problem för sopentreprenören. Halka och snö gör det svårt att tömma ditt sopkärl, ibland kan tömningen vara omöjlig att genomföra. För att underlätta hämtningen bör vägen fram till sopkärlet vara plogad och halkbekämpad.

  • För att sopbilen ska kunna ta sig fram utan problem behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och 4 meter hög.
  • Där vändplan finns måste den tillåta vändning av en 10 meter lång sopbil.
  • Om det inte går att ploga vägen och/eller vändplanen kan du flytta soptunnan till närmsta större väg.
  • Det är dessutom en fördel om din väg är markerad med snöpinnar.
  • Tänk också på att hålla rent från snö och is vid kärlet.