Dela sidan på sociala medier

Sophämtning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i Grästorps kommun.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Grästorps kommun.

Sedan den 1 januari 2024 är Ohlssons AB sophämtningentreprenör.

Frågor om hämtning, abonnemang, byte av kärlstorlek eller tömningsfrekvens hanteras av Avfall- och Återvinning Skaraborg. Även frågor om uppehåll från obebodd fastighet hanteras av Avfall- och återvinning Skaraborg.

https://www.avfallskaraborg.se/ Länk till annan webbplats.

Miniabonnemang

Det går att få dispens från de lokala avfallsföreskrifterna när det gäller tömning av sopkärl.

Om du har lite hushållsavfall kan du ha ett abonnemang med kortare hämtningsintervall. Alternativen ser du på Avfall och Återvinning Skaraborgs hemsida.

Vill du ha ett hämtningsintervall på endast fyra gånger per år så behöver du ansöka om det hos miljö och hälsa. Du behöver då ha en godkänd kompost och att alla förpackningar ska sorteras ut och lämnas för återvinning på kommunens återvinningsstationer.

E-tjänst: förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (miniabonnemang) Länk till annan webbplats.

E-tjänst: anmälan kompost Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Har du frågor relaterade till sophämtningen? Kontakta info@avfallskaraborg.se eller ring 0500-49 81 85

Se till att det är framkomligt

Sophämtning vid vinterväglag kan ibland innebära problem för sopentreprenören. Halka och snö gör det svårt att tömma ditt sopkärl, ibland kan tömningen vara omöjlig att genomföra. För att underlätta hämtningen bör vägen fram till sopkärlet vara plogad och halkbekämpad.

För att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att kärlet/kärlen står framställda enligt anvisning på tömningsdagen. Kärlet/kärlen ska finnas tillgängliga från klockan 06.00.