Dela sidan på sociala medier

Sophämtning

Här hittar du information om sophämtning och sopsortering i Grästorps kommun.

Under midsommarveckan, vecka 25, ber vi er ställa ut era sopkärl en dag tidigare. Låt det stå tills det är tömt.

Det är Ragnsells som tar hand om hushållsavfallet i Grästorp. Totalt uppgår mängden hushållsavfall till cirka 1 100 ton per år.

Sophämtning

Sophämtningen i Grästorp sker i huvudsak var fjortonde dag, vilket innebär 26 tömningar per år. För kunder med mycket liten sopmängd finns möjlighet att välja tömning var fjärde vecka, altså tretton tömningar per år, i kombination med 140 liters kärl.

Hämtning sker i regel samma veckodag i ett rullande schema. Vissa undantag förekommer de veckor som innehåller helgdagar. Det är då vanligt att tömning sker en dag tidigare än normalt för att alla hämtningar ska hinnas med.

Vill du tömma ditt kärl mer sällan? Det går att få dispens från de lokala avfallsföreskrifterna när det gäller tömning av sopkärl. Denna dispens söks hos Miljö- och byggnämnden.

Här hittar du ansökningsblankett för förlängt hämtningsintervall Pdf, 347.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad för sophämtning

Sopkärlstorlek och belopp per år vid tömning var fjortonde dag:
140 liter – 1 590 kronor
190 liter – 2 501 kronor
240 liter – 3 299 kronor
660 liter – 7 391 kronor

140 liter – 1 126 kronor vid tömning var fjärde vecka

Sommartömning var fjortonde dag 1 maj–30 september:
140 liter – 1 126 kronor

(alla priser inklusive moms)

Här hittar du information om taxor och avgifter i Grästorps kommun Öppnas i nytt fönster.

Tänk på detta

  • Placeringen av sopkärlet är valfri men när det är dags för tömning får soptunnan stå maximalt sex meter från det ställe där sopbilen kan stanna.
  • Därför är det en fördel om kärlet alltid står inom den här radien, så behöver du inte komma ihåg att ställa ut det kvällen innan tömning.

Se till att det är framkomligt

Sophämtning vid vinterväglag kan ibland innebära problem för sopentreprenören. Halka och snö gör det svårt att tömma ditt sopkärl, ibland kan tömningen vara omöjlig att genomföra. För att underlätta hämtningen bör vägen fram till sopkärlet vara plogad och halkbekämpad.

  • För att sopbilen ska kunna ta sig fram utan problem behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och 4 meter hög.
  • Där vändplan finns måste den tillåta vändning av en 10 meter lång sopbil.
  • Om det inte går att ploga vägen och/eller vändplanen kan du flytta soptunnan till närmsta större väg.
  • Det är dessutom en fördel om din väg är markerad med snöpinnar.
  • Tänk också på att hålla rent från snö och is vid kärlet.