Dela sidan på sociala medier

Förskolan Ambjörnsgården

Ambjörnsgårdens förskola i Grästorp är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.

Förskolan ligger på Trädgårdsvägen 86 och här finns tre åldershomogena hemvister/avdelningar:

Nyfiken – för 1-2-åringarna.

Upptäcka – för 3-4-åringarna.

Utforska – för de äldsta barnen.

Att ha åldershomogena grupper innebär att pedagogerna kan anpassa miljön så att det stimulerar barnen till självständighet, utmaning och kreativitet.

På Ambjörnsgårdens förskola finns det plats för 78 barn och här arbetar 13 pedagoger. Verksamhetens inspiration från Reggio Emilia-filosofin har som utgångspunkt i de demokratiska och estetiska lärprocesserna tillsammans med barnen.

Den här förskolan erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, kreativitet och lek. Barnens intressen fångas upp genom olika projekt som tar tillvara på nyfikenheten och som birar till utveckling, mångfald olika uttryckssätt och reflektion.

Samarbete och relationer med andra är en viktig hörnsten i Ambjörnsgårdens arbete. Vi lever alla i ett samhälle, i ett sammanhang med andra människor och miljöer och ett demokratiskt förhållningssätt bygger på respekt, hänsyn och att lära sig tillsammans med andra i en föränderlig tid. Vi vill att barnen ska vara synliga i samhället.

I förskolan ska barnen få uppleva och utveckla matematik, teknik, naturvetenskap, språk och kommunikation, liksom sociala färdigheter och kroppens rörelse och fysisk aktivitet. Vår utegård erbjuder kreativ utelek och möjlighet till olika former av fysisk aktivitet. Våra yngsta barn sover även ute året om.

Ambjörnsgårdens verksamhetsidé:
“Det är vårt ansvar att alla får vara delaktiga utifrån sina olikheter, det är allas rättighet att bli respekterade.” (Ambjörnsgårdens förskola, -18)

På vår Reggio-inspirerade förskola, Ambjörnsgården, utbildar vi nyfikna, upptäckande, utforskande individer. När barnen lämnar vår förskola har de tillsammans fått förutsättningar att utveckla:

En respekt och ett ansvar för sin givna plats i samhället och att förhålla sig till de olika kulturer som råder.

Positiva erfarenheter av att medforska ur ett sociokulturellt perspektiv där barn, pedagoger och miljön som ”tredje pedagog” samspelar för lärande.

Rättigheten att uttrycka sig, för sin egen skull och tillsammans med andra, genom ”de 100 språken”.

Digitalisering som kreativa producenter som kräver delaktighet i en föränderlig tid.

Förmågan att omfamna varandras olikheter.

Läs mer om Reggio Emilia-filosofinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster