Dela sidan på sociala medier

Förskolan Ambjörnsgården

Ambjörnsgårdens förskola i somrigt väder

Förskolan Ambjörnsgården ligger i vackra omgivningar med närhet till skog, natur och samhälle. Här arbetar vi efter Reggio Emilia-filosofin med demokrati och hållbarhet som ledord.

Förskolan Ambjörnsgården ligger på Trädgårdsvägen 86 i Grästorp. Här finns plats för cirka sjuttio barn fördelade på tre åldershomogena hemvister; Nyfiken för 1-2-åringarna, Upptäcka för 3-4-åringarna och Utforska för 5-6-åringarna. På Ambjörnsgården genomsyrar demokrati och hållbarhetsfrågor verksamheten, och vi arbetar mycket med att ta tillvara barnens språk och kommunikation. Att vi är olika är en förutsättning för demokrati, och en förutsättning är att kunna förmeddela sig med andra är språket. TAKK (tecken som stöd) och bildstöd är därför en del i förskolans vardag.

De årsteman och projekt vi arbetar med utgår från barnens frågor och intressen, hur de kan utmanas och utvecklas. Det är ett av flera sätt som ger barnen delaktighet och medbestämmande i verksamheten.

I mitten av byggnaden ligger köket som lagar barnens alla måltider, och barnen får vara med och smaka, fråga och prata – extra mycket under småkocksdagarna. Måltiderna serveras i restaurangen. Måltiderna ger frågor och reflektioner kring matens betydelse för hållbarhet och hälsa som viktiga samtalsämnen mellan barn och vuxna.

Byggnaden gjordes om 2013 då man byggde till gamla Ambjörnsgården. Under 2016-2018 deltog förskolan i ett EU-projekt tillsammans med förskolor i Italien för att vidareutveckla arbetet med Reggio Emilia-filosofin.

Ansök till förskola

Ansökan till förskola görs via självservice. Länk till annan webbplats.

Foto på urklippta, pyntade bokstäver där det står "upptäckarnas ateljé" som hänger i ingången till ett rum.

De hundra språken

Inom Reggio Emilia-filosofin arbetar man med att varje barn ska få göra sin röst hörd genom olika uttryckssätt, 100-språklighet. Händerna, sinnena, motoriken och konstnärliga uttryck såsom sång, musik, dans, drama, skulptera med exempelvis lera, tecknade och skrivande. 100-språklighet är även att ge barn möjlighet att göra sin röst hörd genom digitalitet och okodat material.

Okodat material

I verksamheten arbetar vi med okodat material, både inne och ute. Det är barnens lekar och fantasi som avgör vad sakerna blir och vad de används till. Vi tänker hållbarhet i alla inköp och i allt material som köps in. Sakerna ska kunna användas många gånger, och till mycket.

Foto på en vit hylla där träplankor, papptuber, krukväxter och leksakshästar står uppställda i ett ljust rum.

Arbetssätt

Arbetssättet på Ambjörnsgården med Reggio Emilia-filosofin innebär att verksamheten hela tiden utvecklas och utforskas med ny forskning och nytt lärande. Fördjupande dialoger och reflektioner som utvecklar arbetssättet, kollegialt lärande och ett öppet klimat – alltid med demokratin i grunden. Demokratin och hållbarhetsarbetet är brett och rör hela förskolans sociala, ekologiska som ekonomiska utveckling.