Dela sidan på sociala medier

Färdtjänst

Färdtjänsten i Grästorps kommun är till för dig som har svårt att förflytta dig och som kan behöva resa på något annat sätt än med kollektivtrafiken.

Färdtjänst är en kollektiv transportform som prövas utifrån den sökandes behov.

Färdtjänsten är tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med
allmänna kommunikationer.

Ansök om färdtjänst

Du måste vara folkbokförd i Grästorp för att kunna ansöka om färdtjänst här.
Ihop med ansökan ska det bifogas ett utlåtande om din funktionsnedsättning. Utlåtandet
ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal.

Grästorps färdtjänstområde omfattar 17 kommuner. Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga, Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Uddevalla, Lilla Edet och Ale,

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos vår handläggare på kommunen eller i vår självservice.

Västrafiks information sida 1 om färdtjänst i Grästorp

Västtrafiks information sida 2 om färdtjänst i Grästorp

Färdtjänstreglemente inom Västtrafik SkaraborgPDF

Ansökan om färdtjänstPDF

Utlåtande av legitimerad personalPDF

Självservice färdtjänstlänk till annan webbplats


Taxa för färdtjänst

Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går genom.

Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Betala med så jämna pengar
som möjligt. Du kan också betala med de vanligaste kontokorten såsom Visa
och Mastercard.

Beställningscentralen
Telefon 020-91 90 90

Öppettider för beställning
Vardagar 06.00–22.00
Lör–Sön 08.00–22.00
Helgdagar 08.00–22.00

Skriv tabellbeskrivning här

Enkel resa inom

Vuxen

kl 05.00-02.00

Ungdom*

kl 05.00-02.00

En kommun

60:-

45:-

Två kommuner

105:-

78:-

Tre kommuner

150:-

112:-

Fyra kommuner

194:-

146:-

Fem

kommuner

239:-

179:-

Sex

kommuner

284:-

213:-

Sju kommuner

299:-

224:-

*Ungdom är du tills dagen du fyller 20 år.

Regionfärdtjänst

Är du beviljad färdtjänst får du efter ansökan och registrering även resa till, från samt inom övriga kommuner inom Västra Götalandsregionen.

Tillståndet gäller för tio enkelresor under en tolvmånaders-period.

Blankett ansökan om regionfärdtjänstPDF

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst avses resor mellan minst två kommuner. Du kan ansöka om riksfärdtjänstresa om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och till följd av det måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Att resa med allmänna kommunikationer är alltid det första alternativet vid val av färdsätt.

För att kunna ansöka om riksfärdtjänst så måste du vara beviljad färdtjänst.
Du ansöker om riksfärdtjänst för varje resa du ska genomföra. Ansökan görs hos vår handläggare. I nedanstående PDF-fil kan du läsa om kommunens regler om riksfärdtjänst.

Regler för riksfärdtjänstPDF

Blankett ansökan om riksfärdtjänst PDF

Ansök om riksfärdtjänst via självservicelänk till annan webbplats


Reshjälpskortet – extra stöd till dig med färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Information om Reshjälpskortetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster