Dela sidan på sociala medier

Bostad med särskild service

Insatsen bostad med särskild service kan prövas då den funktionshindrade, trots stöd, inte klarar ett vanligt boende eller då personen vill flytta från föräldrahemmet.

Lägenheten är den enskildes permanenta och privata bostad. Den enskilde betalar hyra för sin lägenhet samt kostnader för mat, kläder, hygienartiklar och egna aktiviteter. Reglerna om bostadstillägg tillämpas.

Gruppbostad

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår även kultur, fritid och semester.

Här hittar du mer information om olika gruppbostäder i Grästorps kommun:

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder som är geografiskt samlade och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. De boende får ett visst stöd genom fast anställd personal.

Här hittar du mer information om servicebostaden i Grästorps kommun:

 

Resultat brukarundersökning 2017

Under hösten 2017 genomfördes en brukarundersökning för alla boenden enligt LSS. En stödpedagog bjöd in brukare att fylla ien digital enkäten med stöd av Pictogrambilder. Några av frågorna ingår i en nationell jämförelse.

Resutatet har delgetts för boende och personal. Du kan ta del av presentationen här:
Brukarundersökning 2017 Pdf, 438.9 kB.