Dela sidan på sociala medier

Bostad med särskild service

Insatsen bostad med särskild service kan prövas då den funktionshindrade, trots stöd, inte klarar ett vanligt boende eller då personen vill flytta från föräldrahemmet.

Lägenheten är den enskildes permanenta och privata bostad. Den enskilde betalar hyra för sin lägenhet samt kostnader för mat, kläder, hygienartiklar och egna aktiviteter. Reglerna om bostadstillägg tillämpas.

Gruppbostad

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår även kultur, fritid och semester.

Här hittar du mer information om gruppbostäder i Grästorps kommun:

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder som är geografiskt samlade och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. De boende får ett visst stöd genom fast anställd personal.

Här hittar du mer information om servicebostaden i Grästorps kommun: