Dela sidan på sociala medier

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska ge den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet.

Ledsagning kan till exempel vara fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Ledsagningens omfattning bedöms utifrån den enskildes behov samt utifrån övriga beviljade insatser.