Dela sidan på sociala medier

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Föräldrar med barn som har stora funktionshinder behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Det kan gälla teater eller biobesök med mera. Insatsen ges i hemmet.

Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov men också utifrån övriga beviljade insatser.