Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna bo kvar finns det hjälp att få. Här hittar du frågor och svar om bostadsanpassning och vilka regler som gäller för fastighetsägaren.

Vem kan söka bidrag?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
  • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.
  • För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har ett tillfälligt funktionshinder.

Vart vänder man sig för att söka bidrag?

Vänd dig till din arbetsterapeut för att få ett intyg på den funktionsnedsättning du har och de problem den ger i bostaden. Därefter ansöker du om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.

Blankett för bostadsanpassningsbidrag hittar du här. Öppnas i nytt fönster.Blanketten ska skickas till:

Bostadsanpassning
Biståndsenheten
Allégatan 46
534 32 Vara

Kan jag få hjälp med ansökan om jag har svårt själv?

Kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag samt arbetsterapeuten kan hjälpa till vid ansökan.

Hur lång tid får bostadsanpassningsprocessen ta?

Det finns ingen tidsgräns. Strävan är att det ska gå så snabbt som möjligt.

Vad har jag rätt att få bidrag till?

Alla fasta installationer i bostaden som har en koppling till funktionshindret.

Vart vänder jag mig om anpassningen inte fungerar?

Kontakta din arbetsterapeut eller kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

När får jag inte bidrag?

Om du vill flytta till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade, så till vida att du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionshindret.

Vad gäller för fastighetsägaren?

  • Det är inte fastighetsägaren som söker bidrag för bostadsanpassning, utan det gör personen som behöver bostadsanpassning. (Ibland kan detta vara samma person.)
  • Fastighetsägaren måste alltid godkänna att anpassningen utförs i din bostad. Skriftlig ägarmedgivanden krävs alltid.
  • Fastighetsägaren har rätt att säga nej till bostadsanpassning utan att motivera varför men kontakta gärna kommunen om det uppstår frågor.