Dela sidan på sociala medier

Korttidshemmet Myggan

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas utanför det egna hemmet. I Grästorp finns korttidshemmet Myggan.

Syftet med korttidsvistelsen är att ge personen en möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara ett tillfälle till avlösning för anhöriga och familjehem.

Omfattning

Korttidsvistelse ska kunna erbjudas som en regelbundet återkommande insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidsvistelsens omfattning ska alltid bedömasutifrån varje persons behov samt övriga beviljade insatser.

Korttidshemmet Myggan

Myggan är i dag kommunens enda korttidshem och ligger på Smultronvägen 20. Korttidshemmet har öppet alla helger och under lovdagar. Därutöver erbjuds korttidsvistelse ett dygn i veckan.

Personal

I dag arbetar sex personal på Myggan. De har utbildning som undersköterska, barnskötare, etc.

Vårt arbetssätt

Vi ser till dig som individ och ger dig personlig omvårdnad utifrån behov. Tillsammans med dig sätter vi upp mål så att du kan utvecklas och pröva på nya saker. Du tar eget ansvar och får samtidigt hjälp av oss.

Myggan erbjuder:

  • Miljöombyte för den enskilde där vi arbetar efter struktur och kontinuitet i vardagen för att skapa en så trygg miljö som möjligt.
  • Omsorg och omvårdnad i gemenskap med andra.
  • Stöd till olika sociala kontakter i vardagen.
  • Att skapa förutsättningar till en meningsfull fritid där man kan pröva olika aktiviteter för att skapa eget fritidsintresse.
  • Verksamhet som ska främja den enskildes självkänsla, självständighet och utveckling.
  • Delaktighet i samhällslivet utifrån varje enskilds möjlighet och förmåga.
  • Samverkan mellan individen, anhöriga, skola, fritid och arbetsliv.

Du erbjuds minst en kontaktpersonal i vår personalgrupp. Din kontaktpersonal har ett extra ansvar för att du får det stöd du behöver. Vi arbetar också med att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och andra närstående