Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet Paletten

Paletten är en daglig verksamhet mitt i centrala Grästorp.

Du som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och är över 18 år är välkommen till Paletten för att få en meningsfull sysslesättning - om du inte redan har ett arbete eller utbildar dig.

Till personkrets 1 eller 2 hör personer med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Syftet med daglig verksamhet

Syftet med den dagliga verksamheten på Paletten är att erbjuda alla en meningsfull sysselsättning och stimulans. Målet är även att bidra till den enskildes utveckling och att främja delaktigheten i samhället.

Så fungerar Paletten

När du beviljats daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och börjar på Paletten får du ett personligt schema. På ditt schemat kan du ha olika aktiviteter  och/eller arbetsliknande uppdrag som bland annat

  • Inre service (arbetsgrupp med handledare som utför serviceuppdrag åt verksamheter i Kommunens hus)
  • Yttre service (arbetsgrupp med handledare som utför uppdrag åt kommunens verksamheter, företag och lokala föreningar)
  • Service av stationer för hundbajspåsar
  • Multimediagrupp
  • Musik och skapande verksamhet
  • Friskvård i form av gym, promenader, rullstolsdans och avslappning.

Du får även en kontaktpersonal som du kan vända dig till vid frågor. Din kontaktpersonal har även samverkan med din eventuella gode man.

En del av den verksamhet som vi har att erbjuda på dig på Paletten har vi i samverkan med olika bildningsförbund. Idolerna är brukare och personal som uppträder med musik och/eller teaterinslag.

Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns att tillgå vid behov.

Personal

På Paletten jobbar stödassistenter och en stödpedagog. Personalen ansvarar för att leda aktiviteterna och ge stöd utifrån varje brukares personliga behov.

Till hjälp för detta skriver vi en genomförandeplan tillsammans med dig.