Dela sidan på sociala medier

Inkomstjämförelse

Som vårdnadshavare betalar du avgift för ditt barns förskole- och/eller fritidshemsplacering. Avgiften betalas 12 månader om året och baseras på hushållets gemensamma inkomst, samt maxtaxans regler för avgiftstak. Vid inkomstjämförelsen kommer de inkomstuppgifter du lämnat som underlag till oss jämföras med din taxerade årsinkomst enligt Skatteverket för aktuellt inkomstår.

För att avgiften ska bli korrekt ombeds du som vårdnadshavare att varje år lämna inkomstuppgifter via e-tjänst på kommunens hemsida eller genom att kontakta administratör. Detta gäller även om inkomsten förändras under årets gång.

Varje vår genomför bildningsverksamheten en inkomstjämförelse för kalenderåret två år tillbaka i tiden, där den inbetalda avgiften jämförs med inkomsten på din deklaration. Syftet är att säkerställa en rättvis avgift för barnets förskole- och/eller fritidshemsplacering och att ingen betalar för mycket eller för lite.

Om inkomstjämförelsen visar att du som vårdnadshavare betalat för mycket i avgift återbetalas det överskridande beloppet till dig. Om inkomstjämförelsen visar att du som vårdnadshavare betalat för lite i avgift behöver det återstående beloppet betalas in till Grästorps kommun.

Hur går inkomstjämförelsen till?

Bildningsverksamheten inhämtar varje år uppgifter från Skatteverket med deklarerad inkomst för kalenderåret inkomstjämförelsen avser. Uppgiften jämförs sedan med den inkomstuppgift man lämnat till kommunen och som legat till grund för beräkning av avgift. Om det är skillnad mellan den enligt Skatteverket deklarerade inkomsten, och den inkomstuppgift vårdnadshavaren tidigare angett till bildningsverksamheten har avgiften beräknats fel, så vida det ej rör sig om inkomstnivåer i nivå med beslutad maxtaxa. Den som visar sig ha betalat för mycket får pengar återbetalda och den som har betalat för lite får en faktura på resterande belopp.

Hur lämnar jag inkomstuppgifter?

Du lämnar inkomstuppgifter via en e-tjänst på kommunens hemsida. Här kan du också uppdatera dina uppgifter under året ifall de ändras. Du kan också lämna nya inkomstuppgifter genom att kontakta vår administratör via kontaktuppgifterna på den här sidan. Varje år kommer du också få en påminnelse att uppdatera dina inkomstuppgifter via vår vårdnadshavarapp Edlevo.

Länk till e-tjänst för att lämna inkomstuppgifter. Länk till annan webbplats.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av all skattepliktig inkomst inom hushållet. Exempelvis lön och andra ersättningar i samband med anställning, föräldrapenning, pension, A-kassa etc.

Hur gör jag om jag har oregelbunden inkomst?

Det är din årsinkomst som omsorgsavgiften per månad beräknas efter. Om du har en oregelbunden inkomst kan du uppge en snittinkomst som du bedömer rimlig. Du kan även uppdatera dina inkomstuppgifter via e-tjänsten på kommunens hemsida under året om din månadslön förändras, eller om det visar sig att din tidigare uppgivna inkomst inte stämmer.

Varför genomförs inkomstjämförelsen på kalenderåret två år tillbaka i tiden?

Inkomstjämförelsen grundar sig på Skatteverkets registrerade inkomstuppgifter. Det är först efter att ett helt kalenderår passerat som föregående års deklarerade inkomstuppgifter erbjuds ifrån Skatteverket. Därför görs jämförelsen på kalenderåret två år tillbaks i tiden. År 2023 är inkomstjämförelse för kalenderåret 2021 möjligt, år 2024 jämförs uppgifterna för år 2022, och så vidare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavarna ansvar för att meddela rätt inkomst för hushållet så att omsorgsavgiften blir rätt.

När görs inkomstjämförelsen?

Inkomstjämförelsen genomförs under tidig vår.

När ska eventuell faktura betalas?

Fakturan skickas efter genomförd inkomstjämförelse som görs under tidig vår. Grästorps kommun har 30 dagars förfallotid på fakturorna.

Jag ska få tillbaka pengar. Hur går det till?

Utbetalning sker via SUS - Swedbanks lön- och utbetalningssystem. Du kan läsa mer om SUS, samt registrera ditt konto för utbetalning på www.swedbank.se Länk till annan webbplats. om du inte gjort det sedan tidigare. Det är inget krav att vara kund hos Swedbank för att registrera sig för SUS. Utbetalningen finns på ditt registrerade konto cirka 30 dagar efter att du mottagit information om belopp att få tillbaka.

Jag tror inte min faktura stämmer, vem kan jag kontakta?

Om du tror att din faktura inte stämmer kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns angivna i det följebrev du får ihop med fakturan.

Vi har separerat, vem betalar?

Tillhörde ni samma hushåll under det aktuella året för inkomstjämförelsen har ni båda ansvar för att fakturan betalas.

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta oss!