Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 april 2019

Styrkeinsamling med ALLA anställda i Grästorp

I Grästorp är vi övertygade om att frihet under ansvar, delaktighet och tillit är förutsättningar för att kunna skapa den bästa välfärden för de vi är till för. Därför genomför vi nu en stor satsning på medledarskap som involverar alla anställda i kommunen. Som ett led i satsningen får alla anställda ta fram sin personliga kärnkvadrant, som ett sätt att lyfta fram och ta vara på våra styrkor.

Efter att ha gjort kärnkvadranten kände jag att shit, jag kanske inte är så dålig ändå och ett stort jäklaranamma när jag gick ur rummet, berättar Marie Petersson, undersköterska.

Kärnkvadranten är ett verktyg för personlig utveckling som hjälper oss till självkännedom och ökad förståelse för egna, andras och gemensamma styrkor. Vi får syn på våra likheter och olikheter, vilket ger förutsättningar för bättre samskapande och mer tillit på vår arbetsplats.
Genom att bli mer medvetna om våra styrkor, fallgropar, allergier och utmaningar blir vi bättre på att möta andra, både kommuninvånare och kollegor. Till hösten kommer vi arbeta med våra
arbetsgrupper utifrån kärnkvadranterna och tar fram arbetsgruppens egen kärnkvadrant.

Jag tycker det är spännande att kunna erbjuda alla som jobbar hos oss möjligheten att göra en kärnkvadrant tillsammans med en coach. Jag är övertygad om att det är styrkekedjorna, när vi alla spelar på bästa fot, som kommer att skapa framtidens välfärd, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

Vi har valt att utbilda medledare, som har erfarenhet av olika typer av samtal, i verktyget kärnkvadrant. Deras uppdrag är att coacha, stötta och utmana varje medledare att ta fram sin unika kärnkvadrant. Maria Toll är en av dessa utförare.

Jag känner mig stolt över att Grästorps kommun gör denna satsning på ALLA sina medledare. Som utförare av en del av kärnkvadranterna ser jag mest fram emot alla möten som kommer att bli med medledaren. Värdet av dessa möten hoppas jag blir att personen ser sina fina kvalitéer och förstår hur det går att arbeta vidare med dem, både enskilt men också i sin arbetsgrupp, säger Maria Toll, seniorsamordnare/samordnare anhörigstöd.

Kontakt för info om satsningen

Nina Schmidt, Utvecklingscoach
E-post: nina.schmidt@grastorp.se
Telefon: 0514-58074