Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 april 2020

Föreningsliv och fritidsaktivteter viktiga för unga

Ungdomar som är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter har en generellt bättre hälsa, visar undersökning från Folkhälsorådet.

Det är den årliga drogvaneundersökningen bland Grästorpsungdomar i åldern 13-16 år som visar att den som är engagerad i någon organiserad fritidsaktivitet, till exempel 0514, idrottsförening eller kulturförening, upplever en generellt bättre hälsa och har bättre vuxenrelationer.

Undersökningen genomfördes av Folkhälsorådet 2019, och det är glädjande att få siffror på hur viktigt föreningslivet är i Grästorp och att Grästorps kommun dessutom ligger allra högst bland de 10 kommuner som deltagit i undersökningen, vad gäller andel ungdomar som är aktiva i någon organiserad fritidsaktivitet – drygt 70 %.