Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 september 2020

Besök på särskilt boende

Den 1 oktober välkomnar vi åter anhöriga till särskilt boende i Grästorp. Det kvarstår dock fortfarande regler och rutiner som måste följas vid besök.

Till dig som vill besöka din anhörig

Vi i Grästorps kommun vill göra det bästa för de som behöver vår hjälp. Just nu har vi en ansträngd situation där vi måste förhålla oss till den rådande pandemin.

Från den 1 oktober 2020 har regeringen hävt beslutet om besöksförbud till SÄBO, något som vi välkomnar i Grästorp.

Vi har hittills inte haft ett enda fall av covid-19 på våra äldreboenden. För att minska risken för smitta följer vi myndigheternas rekommendationer om hur ett tryggt besök ska gå till.

Individuella bedömningar

Det är individuella bedömningar som styr hur och var besöken sker. Därför måste du som anhörig alltid kontakta enhetschef för respektive verksamhet inför första besöket.

Fortfarande kvarstår det många regler och rutiner som måste efterföljas vid besök, och vi hoppas att du som anhörig har förståelse för detta. Vi gör allt för att covid-19 inte ska komma in på våra boenden. Detta innebär att vi följer myndigheternas rekommendationer, och att vi kan komma att ändra förutsättningarna för besök om samhällsspridningen ökar.

Rutiner för besök från 1 oktober 2020

  • Anhöriga kontaktar enhetschef inför första besöket för en individuell riskbedömning, samt information om hur besöken går till. Fortsättningsvis ringer anhöriga till respektive avdelning på SÄBO för att komma överens om lämplig tid. Alla besök ska meddelas till avdelningen, detta för att underlätta en snabb kommunikation om läget förändras.
  • Både besökare och boende måste vara helt symptomfria.
  • Max två anhöriga per besök.
  • Anhöriga använder altaningången och besöket sker i lägenheten med social distans. Var gärna utomhus om vädret tillåter.
  • Besökare bör vara över 10 år. Spädbarn får följa med.
  • Grästorps kommun bistår med visir och handsprit.
  • Avdelningen ombesörjer fika, om så önskas.
  • Möjlighet till besök med en plexiglasskärm kommer också att finnas kvar.

Informationsbroschyr per post

Den här informationen skickas ut per post under morgondagen till samtliga anhöriga på SÄBO i Grästorp.

Du kan också ladda ner broschyren här Pdf, 1.4 MB..