Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 25 februari 2021

Avslutad distansundervisning för högstadiet (åk. 7-9)

I enlighet med smittskydd VGR rekommendationer så återgår årskurs 7-9 på Nya Centralskolan till undervisning på plats i skolans lokaler från den 1 mars.

Grundregeln är att eleverna ska vara i skolan och distansundervisningen under vecka 8 var en försiktighetsåtgärd kopplad till sportlovet enligt smittskydd VGR rekommendation.

Det är en fortsatt låg smitta i Grästorp. Samtidigt vill vi poängtera att läget fortsatt är allvarligt och att vi måste fortsätta hjälpas åt att hålla distans i skola och samhälle. Detta så att vi även framöver ska kunna bedriva undervisning i skolans lokaler.

Rådet som Folkhälsomyndigheten ger, är att hålla högstadieskolorna öppna under pandemin. Regeringen har även gett huvudmännen ökad flexibilitet till distansundervisning vid ökad smittspridning, om övriga smittskyddsåtgärder i verksamheten ej räcker till.

Bildningsverksamhetens ledningsgrupp agerar utefter hur den rådande situationen ser ut och följer de nationella myndigheternas rekommendationer - all kommunikation sker likt tidigare via Edwise/Tieto appen, samt Teams för elever.