Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 december 2021

Förskola och skola håller i och håller ut i det förebyggande arbetet

Smittspridningen på samhällsnivå ökar, och så även i förskola och skola med enstaka smittade den senaste veckan. Var och en av oss har fortsatt ett ansvar för att motverka smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig, bland annat för att skydda ovaccinerade barn från att smittas. Vuxna och barn som blir sjuka med symtom som kan kopplas till covid-19 ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom som kan kopplas till covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller barn från förskoleklass och äldre.

Det förbyggande arbetet fortsätter i förskola och skola i Grästorp enligt följande:

 • Hålla avstånd och vara noga med handhygien.
 • Lämning och hämtning i förskola och fritidshem sker utomhus enligt tidigare rutiner.
 • Främja utevistelse i undervisningen.
 • Hålla möten och utvecklingssamtal online.
 • Beakta ökad ventilation, lokalvård och hygien.

Rekommendationer till samtliga barn och elever:

 • Barnen/eleverna ska stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel halsont, feber, snuva, hosta och sjukdomskänsla. Elever från förskoleklass till årskurs 9 ska testa sig.
 • Återgång till förskola när barnet varit feberfritt ett dygn och känner sig friskt. Detta gäller även de elever i skola och fritidshem som har haft covid-19 senaste halvåret.

Återgång till skola och fritidshem:

 • Vid negativt covid-test, återgång till skola och fritidshem när eleven är frisk och varit feberfri minst ett dygn.
 • Vid positivt covid-test, återgång till skola och fritidshem efter minst sju dygn och när elev varit feberfri i minst två dygn.
 • Om eleven inte testar sig ska eleven stanna hemma minst sju dygn.
 • Om någon i hushållet har testat positivt för covid ska barn och elever stanna hemma från förskola, skola och fritidshem i minst sju dygn.