Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 januari 2024

Grästorps kommun inleder samarbete med Generation Pep

Pep Kommun är ett pilotprojekt som startade 2021. I projektet har Generation Pep tillsammans med 6 kommuner arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu går projektet in i nästa fas och välkomnar nu fler kommuner in i projektet varav Grästorps kommun är en av dem.

Fokuset för Pep Kommun läggs på våra barn och unga, särskilt kring betydelsen av mat och fysisk aktivitet i deras liv. I arbetet utgår man från befintlig forskning och ny kunskap för att utmana och förändra nuvarande system och strukturer. Målet är att bidra till utvecklingen av området och att skapa vägledning och stöd för implementering för alla 290 kommuner i Sverige, samt andra aktörer som arbetar med att förbättra hälsan hos barn och unga inom mat och fysisk aktivitet i den kommunala kontexten.

- De flesta förutsättningarna för barn och ungas hälsa skapas lokalt, i våra kommuner. Därför är det folkhälsoarbete och de främjande insatser som görs i den kommunala kontexten av central betydelse för en god hälsoutveckling såväl lokalt som för samhället i stort, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Arbetet med pep Kommun syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor. Det finns en tydlig målsättning att kommunen själva ska hitta de arbetssätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten.

Tillsammans med Generation Pep och övriga kommuner som deltar kommer Grästorp att ta steget till att systematisera och än bättre implementera arbete som främjar barn och ungas hälsa och skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

- Vår medverkan i utvecklingsprogrammet kommer ge en annan kraft i arbetet kring att få Grästorp mer i rörelse. Det innebär andra möjligheter att omvärldsbevaka och hitta metoder och modeller som passar för just oss i Grästorp utifrån de unika förutsättningar som råder här. Utvecklingsprogrammet går i linje med folkhälsoplanen och vad vi vill göra inom folkhälsoarbetet och en del av det vi redan gör kan vi skapa synergier med, säger Mikaela Skogsberg, folkhälsostrateg i Grästorps kommun.