Dela sidan på sociala medier

Nya Centralskolans fritidshem

Fritidshemmets verksamhet finns i Nya Centralskolans lokaler med ingång från matsalen.

Målet med den här verksamheten är att barnen ska lära sig att ta eget ansvar och fatta egna beslut, för att senare klara sig utan barnomsorg. Personalen arbetar gemensamt med att få varje barn att utvecklas efter sin förmåga

Tre dagar varje termin håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan grupper, information om detta lämnas via edWise lärportal. 

Barn som är inskrivna på Fritidshemmet lämnas enligt schema (via e-tjänst i lärportal). Närvaron följs upp och vid frånvaro kontaktas alltid vårdnadshavare.

Öppettider

Skoldagar kl. 08.00-09.00 samt efter skoldagens slut -18.00

Lov och studiedagar kl. 0.00-18.00

För elever med behov av morgonfritids och frukost startar dagen på Lunneviskolans fritids (frukost från 07:30) se mer på startsidan för fritidshem

Måltider

Mellanmål serveras från 14.30