Dela sidan på sociala medier

Nya Centralskolans fritidshem

Fritidshemmets verksamhet finns i Nya Centralskolans lokaler med ingång från matsalen.

Målet med den här verksamheten är att barnen ska lära sig att ta eget ansvar och fatta egna beslut, för att senare klara sig utan barnomsorg. Personalen arbetar gemensamt med att få varje barn att utvecklas efter sin förmåga

Tre dagar varje termin håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan grupper, information om detta lämnas via edWise lärportal. 

För elever som har behov av tillsyn endast på lovdagar finns lovfritids - detta innefattar tillsyn vid alla lov och lovdagar. Skulle föräldrarna ha behov av fritidshem för sitt skolbarn utöver lovdagar så kommer ordinarie regelsystem att träda in och gälla. För elever med lovtillsyn gäller att vårdnadshavare meddelar elevens behov av tillsyn senast 14 dagar innan aktuellt tillfälle i Tieto Educations barnschema.

Barn som är inskrivna på Fritidshemmet lämnas enligt schema (via e-tjänst i lärportal). Närvaron följs upp och vid frånvaro kontaktas alltid vårdnadshavare.

Öppettider

Skoldagar kl. 06.00-09.00 samt efter skoldagens slut -18.00

Lov och studiedagar kl. 06.00-18.00

Måltider

Frukost serveras kl. 08.00 och mellanmål serveras från 14.30