Dela sidan på sociala medier

Hyra lokal

Både föreningar och privatpersoner kan hyra lokal i Kulturhuset. För ideella föreningar är det gratis.

Lokaler i kulturhuset, torgplatser samt evenemang på torget bokas via Kenneth Ödlund på e-post kenneth.odlund@grastorp.se eller på telefon 0514–582 43.

Kulturhusets lokaler hyrs ut mellan klockan 08.00 och 22.00. För att få hyra lokal måste du ha fyllt 18 år. Det är bokarens ansvar att lokalen återlämnas i ursprungligt skick.

Lokalen kan vara bokad eller bli bokad före eller efter din/er tid, så det är viktigt att du/ni bokar salen hela den tid den ska användas, inklusive förberedelsetid eller iordningsställande efteråt.

Ideella föreningar med säte i Grästorp får låna lokaler gratis, dock inte om man tar ut entréavgift eller liknande. Samma gäller för kommunens verksamheter.

Prislista Kulturhusets lokaler


Skriv tabellbeskrivning här


Bellmanssalen

(50-70 personer)

Gunnar Asplund

(8-10 personer)

Greta Garbo

(20 personer)

Carl Larsson

(20 personer)

Inom Grästorp

Privatperson

100 kr/tim

50 kr/tim

50 kr/tim

100 kr/tim

Förening

-

-

-

-

Företag

100 kr/tim

50 kr/tim

50 kr/tim

100 kr/tim

Utanför Grästorp

Privatperson

400 kr/tim

200 kr/tim

200 kr/tim

400 kr/tim

Förening

200 kr/tim

100 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

Företag

400 kr/tim

200 kr/tim

200 kr/tim

400 kr/tim

Hela huset 1-4 timmar: 3000 kr
Hela huset 4 timmar- heldag: 5000 kr

Konferenslokal: Gunnar Asplunds rum

I Gunnar Asplunds rum en trappa upp får det plats cirka 12 personer.

Konferenslokal: Greta Garbos rum

I Greta Garbos rum en trappa upp får det plats cirka 15 personer.

Konferenslokal: Carl Larssons rum

I Carl Larssons rum en trappa upp får det plats cirka 25 personer.

Konferenslokal: Bellmansalen

I Bellmansalen på bottenvåningen får det vara cirka 55 personer om skiljeväggen är för. Annars får det vara cirka 110 personer där.

Bellmansalen