Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 september 2016

Sök 2016 års Folkhälsopris

Nu finns det möjlighet att söka till 2016 års Folkhälsopris där prissumman är 30 000 kr.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har delat ut ett årligt folkhälsopris sedan 2007. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet.

Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet.

Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal.

Prissumman 2016 är 30 000 kronor.

Detta krävs för att vinna

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att
    förbättra den Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter eller insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning och utvärdering
  • Aktiviteten eller insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg

Så ansöker du

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast den 6 oktober 2016, helst
genom e-post: hsn.ostra@vgregion.se.

Du kan också posta till: Diariet, Regionens Hus, 405 44 Göteborg.

För att underlätta ansökningen kan du använda det här formuläret Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Frågor?

Kontakta Per Bjurén, telefon 010-4413643, 0708-87 56 63 eller skicka e-post till per.bjuren@vgregion.se.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta beslut om folkhälsopriset i oktober och prisutdelningen kommer att ske i samband med nämndens sammanträde i november.