Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 oktober 2016

Workshop om byggandet i skola och förskola

Den 27 september genomfördes en worshop kring om- och nybyggnationen av Lunnevienheten, Backen, Karlavagnen och Ugglan.

Med på workshopen var representanter från Lunnevienheten och Backenenheten, fackliga representanter, personal från tekniska, Grästorps kommuns parteringkompanjon Byggdialog och en rad entreprenörer som nu är upphandlade och som kommer att vara med och bygga.

Läs mer om projektet här

Deltagarna diskuterade byggnation utifrån Vision 2020, det vill säga en modern skola i framtiden, samlad skoldag, digital lärandemiljö, entreprenöriellt lärande, samt kvalitet och miljö, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, organisation, kommunikation, bemötande och samarbete i projektet.

Därefter berättade Linda Esseholt, tidigare skolchef numera kommunchef, om Grästorps kommuns lokalprogram, barnkonsekvensanalys och hur kommunen har gått tillväga för att ta fram lokalprogrammen. Att alla (som jobbade i våras) har fått vara med och ge sin drömbild av förskola och skola.

"En intressant idé"

Det var också en diskussion kring arbetssättet i skola och förskola, utemiljö, pedagogiska raster/utetid, trafiklösningar, arbetsmiljö för verksamhet och bygget, tillfälliga lösningar, ombyggnad och tillbyggnad samt energi och miljö.

Sammanfattningsvis var det en väldigt kreativ workshop där det kom upp massa idéer från både kommunens verksamhet, men även från entreprenörerna – som bland annat undrade om kommunen verkligen behöver Lunneviskolans idrottshall, eller om man kan tänka sig att ha en stor inbjudande entré där istället.

– En intressant idé som i så fall måste detaljundersökas innan den går att jobba vidare med, meddelar Linda Esseholt.

Vad händer nu?

Det som behövs göras nu är en ordentlig inventering av byggnaderna, som de ser ut idag. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad behöver göras?

– Det vet vi inte förrän en teknisk inventering är gjord. Detta kommer vi fortsätta med under hösten, säger Linda Esseholt.

  • Referensgrupperna inom bildningsverksamheten kommer att jobba vidare med att förfina lokalprogrammet.
  • Kommunen behöver få in mer tekniska detaljer kring bygget.
  • Kommunen behöver bestämma storlek på barngrupper, pedagogisk inriktning, barn och elevgruppernas åldersstruktur och ytterligare några bitar så att arkitekten kan börja skissa. Detta kommer att göras inom de kommande veckorna.

När börjar bygget?

Ingen byggnation kommer att påbörjas under 2016. Innan byggandet startar kommer Grästorps kommun att gå ut med information om hur det ska gå till, var byggandet börjar, trygghet, säkerhet, arbetsmiljö och annan information som är relevant.