Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 januari 2017

Småföretagare kan lämna små mängder avfall

Från den förste februari har småföretagare i Grästorps kommun möjlighet att använda kommunens återvinningscentral i Forshall för att lämna små mängder sorterat avfall.

För att få ett långsikligt fungerande samarbete mellan småföretagare i Grästorp och kommunens tekniska verksamhet har ett nytt avtal tagits fram kring avfallshanteringen vid återvinningscentralen i Forshall.

Det sorterade avfall småföretagare kan lämna i mindre mängder med bil och släp vid återvinningscentralen vid Forshall är bygg-och konstruktionsmaterial, tryckimpregnerat virke, behandlat virke, obehandlat virke, metall, och brännbart material.

Ej brännbart material, som exempelvis förpackningar, elmaterial och planglas ska sorteras separat.

-Farligt avfall har vi inte möjlighet att ta emot vid Forshall. Därför är det istället varje företagares ansvar att beställa och bekosta hämtning av detta, säger Bjarne Hurtig, driftschef vid tekniska verksamheten.

Öppettiderna är 06:30-15:30 måndag till fredag. Under torsdagar mellan klockan 09:00 och 14:00 är inpassagen stängd för företag då kommunens personal ska kunna förbereda anläggningen inför att privatpersoner ska få tillgång till sorteringsrampen.

Avgifter

Kostnaden för avfallet är uppdelade i fyra nivåer beroende på mängd avfall.

1. Endast förpackningar - 1500 kronor per år.

2. Sorterat avfall till en mängd av fem ton per år - 4 500 kronor per år.

3. Sorterat avfall till en mängd av 10 ton per år - 8 700 kr per år.

4. Enstaka besök - 500 kronor per tillfälle.

Med möjligheten att lämna företagsavfall följer också vissa skyldigheter. Bland annat är det företagets ansvar att se till så avfallet tas hand om på bästa sätt.
Nedan följer några punkter från miljöbalken som kan fungera som guidning:

- Du ska ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
- Hantera avfall så att människors hälsa eller miljö inte skadas.
- Sträva efter att minska avfallsmängderna.
- Främja att avfall återanvänds och återvinns.
- Kontrollera att de företag som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
- Beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Vid ansökan av tagg kontakta driftschef David Edvardsson, teknisk verksamhet på mail david.edvardsson@grastorp.se