Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 20 juni 2017

Cykelväg väntas stå klar i november 2017

Om fem månader väntas Trafikverkets bygge av den 3,6 km långa cykelvägen längs väg 47 från Tre Älgar och Grästorp stå klar.

Syftet med en ny gång- och cykelväg är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att öka tillgängligheten till kollektivtrafik.

Trafikverket bygger gång- och cykelvägen på södra sidan av väg 47. Den startar vid Ågatan där den befintliga cykelvägen genom Grästorp slutar och slutar vid den befintliga gång- och cykelvägen vid Tre Älgar.

På större delen av sträckan kommer gång- och cykelvägen att vara skild från vägen av ett dike. Vid vissa trånga passager kommer Trafikverket lägga gång- och cykelvägen jämsides med väg 47 med ett vägräcke eller ett kantstöd som separerar oskyddade trafikanter från biltrafiken.
Gång- och cykelvägen kommer att vara 2,5 meter bred.