Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 september 2017

Play: Intresset för hundrastgård undersöks

Sedan 2013 har det vid flera tillfällen förts fram förfrågningar från kommuninvånare om att bygga en hundrastgård i Grästorp.
Eftersom intresset varit litet kring drift och skötseln har frågan vid samtliga tillfällen lagts ner.

Nu har frågan lyfts igen.

För att politikerna ska få en bild över det verkliga intresset behöver de därför svar från dig som hundägare inför nästa möte i oktober.
Frågorna de ställer är:
1. Hur stort är ditt intresse av en hundrastgård i Grästorp?
2. Hur ofta skulle du använda den om tanken blir verklighet?
3. Hur intresserad är du av att också sköta den?

Maila ditt svar till kommun@grastorp.se innan den 1 oktober.