Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 april 2018

Play: Agera 5.0 - ny plattform för barnens bästa

Personal frÃ¥n skola, förskola och socialtjänst har i dagarna lagt grunden för en samverkansarena mellan bildningsverksamheten och social verksamhet.

Agera 5.0 är en arena där flera aktörer arbetar tillsammans med förebyggande och främjande insatser för att inget barn ska hamna mellan stolarna.

Under två dagar träffades nyligen bland annat familjecoacher, rektorer, kuratorer och specialpedagoger tillsammans med socialchef Hans Ekensskär och skolchef Eva Dahl för att konkretisera arbetet med Agera 5.0.

Agera 5.0 är en arena där flera aktörer ska arbeta tillsammans med förebyggande och främjande insatser för att inget barn ska "hamna mellan stolarna".

-Vi har sett över vad vi gör idag och vad vi behöver göra framöver och resultatet är en ny arena med ett helheltstänk som utgår från behov som finns i verksamheterna. I Agera 5.0 har vi vidareutvecklat det som tidigare var Team Agera till en större samverkansarena för att möta behoven, säger Eva Dahl, skolchef.

Nina Smith, kommunens utvecklingscoach, var med under en av arbetsdagarna för att hjälpa till med processen för att ta fram bland annat målbild och styrkor för Agera 5.0. Genom olika övningar påbörjades ideér kring konkreta samverkansförslag och i juni kommer samma grupp träffas igen för att följa upp arbetet med Agera 5.0.

Resultatet av dagarna är konkreta samarbetsaktiviteter mellan Familjehuset Agera och förskolan som tar utgångspunkt i tidiga insatser samt förebyggande arbete i samarbete mellan Familjehuset Agera, elevhälsan och ungdomsmottagningen. Arbetet med aktiviteterna startar nu upp på hemmaplan och uppföljning och nästa steg kommer att tas innan sommaren.