Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 november 2018

Familjehuset Agera och Capio talade på MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm 15-17 november hade temat ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Familjehuset Agera talade tillsammans med Capio vårdcentral Grästorp under dagarna om deras projekt.

Hösten 2017 startade ett samverkansprojekt mellan Capio vårdcentral Grästorp och Familjehuset Agera Grästorp kommun för utökade hembesök och föräldragrupper i Grästorp. Projektet finansieras med hjälp av medel från sociala investeringsfonden.

Syftet med projektet är att tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning, rätt anpassade insatser och nå alla föräldrar med barn mellan 0-6 år. Projektet syftar också till att tidigt identifiera familjer med behov av hjälp och stöd, för att underlätta snabba insatser.

Barnhälsovården i Grästorp har valt att fråga alla nyblivna föräldrar om deras erfarenhet av våld. Anledningen till att vi blev inbjudan att medverka vid MR-dagarna var att Tina Hogbäck chef på Capio vårdcentral var för ca 1 år sedan och pratade för
SKL om det arbete BHV gör med att fråga föräldrar om de upplevt/upplever våld.

Vi som arbetar i Familjehuset Agera är stolta över den samverkan som finns mellan
socialtjänsten i Grästorp och BHV Capio vårdcentral. Genom samverkan vill vi att familjer ska veta vart de ska vända sig och att vi kan erbjuda stöd och hjälp tidigt innan problemen vuxit sig stora, säger Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera.