Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 5 december 2018

Nya tillämpningsregler i förskola och fritidshem

Från den 1 februari 2019 gäller nya tillämpningsregler i förskola och
fritidshem i Grästorps kommun. Syftet med förändringarna är att öka kvaliteten i arbetet för barnen och eleverna under deras vistelsetid i verksamheten.

Ändringarna ska även förenkla och förtydliga reglerna samt underlätta administrationen för både vårdnadshavare och verksamhet. Dessutom ger de nya reglerna en jämnare
fördelning av kostnaderna för förskole- och fritidshemsplats över året.

 • Ändringarna i de nya reglerna handlar om vistelsetid, öppettider och avgifter och ser i korthet ut på följande sätt:
 • 15 timmars förskola för barn i åldern 1-3 år till föräldralediga eller arbetssökande
  vårdnadshavare.
 • 20 timmars allmän förskola för barn i åldern 3-5 år.
 • Förskola och fritidshem håller öppet måndag till fredag kl 06.00-18.00 med undantag av sista
  tisdagen i varje månad då det är öppet till kl 17.00.
 • Kvällskvistens öppettider är måndag från kl 18.00 till fredag kl 06.30.
 • Maxtaxa gäller i förskola och fritidshem.
 • Du som vårdnadshavare betalar avgift från första timman med avdrag för allmän
  förskola.
 • Du som vårdnadshavare betalar avgift 12 månader per år.

Du kan ta del av de nya tillämpningsreglerna i sin helhet under rubriken föräldrasamverkan på förskolesidan.