Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 april 2020

Maria Toll är kommunens anhörigstöd

Vi är inne i en tid av mycket oro och ovisshet på grund av den pågående coronaspridningen. Inte minst besöksförbudet på alla äldreboenden som kom i veckan skapar frågor och frustration hos många äldres anhöriga. I Grästorps erbjuds tjänsten anhörigstöd för den som känner behov av stöd på olika sätt och vill ha svar på frågor.

Hej Maria Toll, kommunens seniorsamordnare som också fungerar som anhörigstöd. Vilken hjälp kan du erbjuda?

Jag erbjuder stöd via samtal. Jag kan också ge information om vart man ska vända sig med frågor. Jag kan även hjälpa till med att förmedla kontakt med andra som är i en liknande situation. Och jag kan hjälpa till att kontakta andra som kan vara en hjälp i ett visst ärende.

Inom vilka områden förutom äldreomsorgen kan man få anhörigstöd?

Jag finns för alla som upplever att man är anhörig. Det kan vara till partner som lever med någon med sjukdom, barn som har äldre och sjuka föräldrar. Det kan vara föräldrar till barn med särskilda behov och till personer som är anhöriga till någon med missbrukarproblematik. Jag riktar mig till personer som är över 18 år.

Hur kontaktar man dig?

Man kontaktar mig på mail: maria.toll@grastorp.se eller på telefon 0514-582 69