Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 april 2020

Annorlunda skolavslutningar i år

För att minska risken för spridning av corona-viruset, så kommer årets skolavslutningar i Skaraborg genomföras på andra sätt än traditionellt. Firandet kommer att se olika ut på olika skolor, beroende på skolans förutsättningar. Gemensamt för skolorna i Skaraborg är dock att vårdnadshavare och andra anhöriga inte kommer att kunna närvara.

Student och skolavslutning närmar sig och för många elever är det en efterlängtad högtid. Samtidigt måste landets skolor förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har uttryckt att situationen är allvarlig och att det nu är viktigt att skolorna planerar för alternativ till det traditionella firandet.

Skaraborgs skolchefer har enats om att arbeta i enlighet med Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed blir det ett annorlunda firande av student och skolavslutning runtom i Skaraborg.

Vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira, säger Katarina Lindberg, ordförande i Skaraborgs skolchefsnätverk.

Hur studentfirande och skolavslutningar kommer att se ut på skolorna runt om i Skaraborg bestämmer varje skolenhet. Förutsättningarna ser olika ut och rektorerna ansvarar för planering och organisering av firandet. Lika för alla skolor i Skaraborg är dock att vårdnadshavare och andra anhöriga inte kommer att kunna närvara.

Vi förstår att det kan finnas besvikelse och frustration bland elever och vårdnadshavare när något man sett fram emot inte kan genomföras som tänkt, men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt, säger Katarina Lindberg.

Andra arrangemang som studentbal och korteger av olika slag anordnas inte av skolorna och är därmed inte skolans ansvar.

Vi rekommenderar ändå våra elever att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället, säger Katarina Lindberg.

Skaraborgs skolchefsnätverk, genom ordförande Katarina Lindberg, 0500-49 82 90


Mer information om skolavslutningarna i Grästorp kommer att publiceras under nästa vecka, både på www.grastorp.se och i lärplattformen Edwise.