Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 25 september 2020

Vinnare utsedd i platåbergens Geoparks och Naturskyddsföreningen Skaraborgs fototävling

Blyklevsfallet, Hunneberg. Foto: Pamela Birgersson

Det har varit ett angenämt uppdrag att få titta igenom alla vackra bilder som kommit in från olika platser av geoparken. Detta speciella år har gjort att fler varit ute i naturen och kanske passat på att fota en del, säger Sofia Hultman, medarbetare på Platåbergens Geopark.

Under hösten 2019 utlyste Platåbergens Geopark och Naturskyddsföreningen Skaraborg en gemensam fototävling där deltagarna skulle skildra det unika platåbergslandskapet. Fotografierna skulle dessutom tolka något av geoparkens fyra berättarteman: Ett stycke jordhistoria, Jorden ger liv, Stenen som levebröd och Bergen lever!

De olika berättartemana knyter ihop vad en geopark handlar om: geologi, kultur- och industrihistoria och hur vi lever med våra berg och landskapet idag.

Geologin ligger till grund för mycket. De västgötska platåbergen har gett förutsättningar för helt unika naturmiljöer. Variationen i bergarter ger en ovanligt stor variation i naturtyper, säger Sofia Hultman på Platåbergens Geopark.

Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft ett ekonomiskt och emotionellt band till bergen. Stenbrott, kalkbränning, kvarnstensgruvor, stenhuggerier och till och med en urangruva! Kulturhistorien är otroligt rik i området med fornminnen, gamla stenkyrkor, slott och industrilämningar. Bergen och landskapet emellan bjuder idag på fantastiska naturupplevelser oavsett om man söker lugnet eller äventyret.

En geopark jobbar också aktivt med hållbarhet varför det kändes extra roligt att göra detta tillsammans med Naturskyddsföreningen Skaraborg, berättar Sofia Hultman.

En jury bestående av representanter från geoparken, Naturskyddsföreningen Skaraborg, Elinor Karlson från Falbygdens museum, geolog Torbjörn Persson samt fotograf Torleif Halvorsen har sedan utsett vinnarna, 1-3:e pris för bästa bild oavsett tema och sedan en vinnare ur varje tema.

Platåbergens Geopark skickade förra året in en ansökan till Unesco om att få status som Sveriges första Unesco global geopark, den tredje bevarandeformen som FN-organet Unesco ansvarar för jämte världsarv och Biosfärområden. I år var det planerat för ett besök av Unesco för utvärdering men på grund av covid-19 så blir detta troligtvis uppskjutet tills nästa år.

Även om Unescos utvärdering dröjer så fortsätter vi med vår verksamhet som vanligt med guidningar, föreläsningar, aktiviteter mot barn och unga samt våra mobila utställningar om platåbergslandskapet, säger Sofia Hultman.

Platåbergens Geopark och Naturskyddsföreningen Skaraborg tackar alla som bidragit med så många fina foton och uppmuntrar alla att fortsätta uppleva vårt fantastiska platåbergslandskap! Se alla vinnande bidrag på www.platabergensgeopark.se Länk till annan webbplats.