Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 november 2020

Ny utskottsorganisation i Grästorp

På kommunfullmäktige igår röstades förslaget om en ny, tillfällig utskottsorganisation igenom. (M), (C), (L) och (KD) var positiva till förslaget, medan (S), SD) och (Mp) röstade emot.

Förslaget innebär att allmänna utskottet (som också är personalutskott) byter namn till samhällsutvecklingsutskottet, och att bildningsutskottet och sociala utskottet slås ihop och blir till välfärdsutvecklingsutskottet. De föreslagna utskotten föreslås följa de tre perspektiven i Grästorps kommuns inriktningsdokument 2020-2024, det vill säga Samhällsutveckling, Välfärdsutveckling och Attraktiv arbetsgivare. På så vis avspeglas fullmäktiges Inriktningsdokument direkt i den politiska organisationen.

Samhällsutvecklingsutskottet kommer att bestå av nio ledamöter och tre ersättare, och välfärdsutvecklingsutskottet kommer att ha elva ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige ska inte förrätta några nya val till följd av att utskotten ändras, utan det är kommunstyrelsen, som har 13 ledamöter och 13 ersättare, som väljer ledamöter bland sina ledamöter eller ersättare till utskotten. Förslaget till antal mandat i varje utskott har anpassats så att alla som har platser i nuvarande utskott också får platser i de nya utskotten.

Den nya utskottsorganisationen provas under resterande del av mandatperioden, fram till nästa val. Då ska en fullmäktigeberedning tillsättas för att utreda hur den politiska organisationen ska se ut efter valet 2022.

Ingen förändring för verksamheterna

Det är inte verksamheterna som slås ihop, enbart utskotten. Beslutet innebär ingen förändring för själva verksamheterna, även om både socialchef och bildningschef välkomnar förslaget när välfärdsfrågorna samlas till ett politiskt utskott, som ska ett större och bättre helhetstänk.