Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 december 2020

Ytterligare ett steg i den digitala utvecklingen i Grästorp

I Grästorp strävar vi hela tiden efter att underlätta det dagliga arbetet genom digitalisering. Precis innan jul har två nya funktioner provats som många väntat länge på, nämligen digitala signaturer och en robot som sköter överföringarna för försörjningsstöd.

Justering på distans

Under året har fler och fler möten fått hållas på distans, något som både medledare och politiker i Grästorps kommun klarat med glans. De politiska mötena protokollförs, och protokollet ska sedan signeras av ordförande och en utsedd justerare. Fram tills nu har justeringen varit tvungen att ske fysiskt, alltså att personerna kommer in till kommunens hus och sätter sin signatur på ett fysiskt papper. Nu kan Grästorps kommun istället erbjuda e-signering.

E-signeringen går till så att vi skickar ut en begäran via vår mötesplattform Netpublicator, där alla kallelser, handlingar och protokoll som går ut till politikerna ligger. Då får politikerna ett mail med en länk, och så går de in och signerar med bank-id, förklarar Oskar Lindgren, nämndsekreterare i Grästorps kommun.

E-signering kommer införas i samtliga verksamheter inom kort, och kommer att kunna användas till att skriva under exempelvis avtal.

Utbetalningar med hjälp av roboten GörAnn

GörAnn är en RPA (Robotic Process Automation), något som kan vara till stor hjälp med manuella administrativa uppgifter. I Grästorp tar RPA:n nu hand om utbetalningen av försörjningsstöd.

Tidigare utfördes en manuell kontroll varje dag, då medledare på medborgarkontoret attesterade betalningarna som socialsekreterarna lagt upp. Nu görs den processen automatiskt, med hjälp av RPA.

Det är fortfarande socialsekreterarna som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om ekonomiskt bistånd, men sedan är det alltså GörAnn som kontrollerar och attesterar, berättar Anette Andersson, systemadministratör och en av dem som arbetat med att automatisera processen tillsammans med kommunens IT-förbund Göliska IT.

Efter genomförd process skickas ett mail till flera av kommunens brevlådor. På så sätt ser vi att allt har fungerat, och att de ekonomiska bistånden betalats ut som de ska, avslutar Anette Andersson.