Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 14 januari 2021

Tryggt och säkert i Grästorps kommun

Statistiken över antalet anmälda brott ligger på låga nivåer och visar att det är tryggt och säkert att bo och verka i Grästorps kommun.

Antalet anmälda brott 2020 ligger i paritet med de senaste årens rapportering. Fördelningen av de olika brotten jämfört med 2019 skiljer sig dock åt. Till skillnad mot många andra kommuner har antalet stöldbrott minskat med 38 procent. I stöldbrott ingår även snatterier. Endast 2 inbrott i fritidshus och bostäder har anmälts under 2020. Samma siffra för 2018 var 10 stycken

- Den låga siffran på fullbordade inbrott kan kanske förklaras med att det är många som både arbetar hemifrån och som stannar hemma i tider med Covid-19, säger Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Grästorps kommun.

Man ser även att enklare misshandelsbrott mot unga har ökat. Även hot mot ungdomar har ökat. Anmärkningsvärt är att bedrägerier har ökat med närmare 80 procent jämfört med 2019. De som är drabbade är oftast är 65 år eller äldre.

- I år har vi sett en ökning som kan bero på Coronapandemin. Det kan vara så att många bedragare utnyttjar pandemin för att locka ur sina offer bankuppgifter, ID-uppgifter och annan som kan användas för ekonomisk vinning, fortsätter Torbjörn, när han tolkar siffrorna.

Sedan några tillbaka har Polisen och Grästorps kommun tecknat samverkansavtal avseende det brottsförebyggande arbetet. I detta avtal förbinder sig Polis och kommun att tillsammans vidta åtgärder för att förebygga, förhindra och minska brottsligheten i kommunen.