Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 april 2022

Vårens ABC-träffar

ABC består av 4 gruppträffar på olika teman
för föräldrar med barn mellan 3-12 år.

Alla Barn i Centrum (ABC)

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter samt aktuell forskning. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

Vårens träffar:
När: 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6
Tid: 18.00-20.00
Plats: Stödteamets lokaler på Oskarsgatan 26 (vid torget)
Anmälan: linda.hurtig@grastorp.se el 0514-58285