Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 5 maj 2023

Två detaljplaner ute på samråd

Just nu ligger två detaljplaner ute på samråd: del av Grästorp 15:4, räddningsstation samt Västölet Grästorp 1:15 m fl. Samråden är första tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget.

Grästorp 15:4 räddningsstation

Samtliga dokument rörande planförslaget finns att läsa här: Grästorp 14:4 räddningsstation

Detaljplanen ligger ute på samråd till och med fredag den 26 maj. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen till kommun@grastorp.se

Eller via post till:

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadsverksamheten
467 80 Grästorp

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 26 maj.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas i samlingssalen i Kommunens hus den 9 maj kl. 17:30-18:30. Där presenterar vi planförslaget och svarar på eventuella frågor.

Anmälan till samrådsmötet ska ske senast den 7 maj kl. 23.59 till adam.blomster@grastorp.se.

Västölet Grästorp 15:1 m fl

Samtliga dokument rörande planförslaget finns att läsa här: Västölet Grästorp 15:1 m fl

Detaljplanen ligger ute på samråd till och med fredag den 26 maj. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen till kommun@grastorp.se

Eller via post till:

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadsverksamheten
467 80 Grästorp

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 26 maj.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas i Samlingssalen i Kommunens hus den 10 maj kl. 17:30-18:30 där kommunen presenterar planförslaget och svarar på eventuella frågor.

Anmälan till samrådsmötet ska ske senast den 8 maj kl. 23.59 till viktor.salfjord@grastorp.se