Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 maj 2023

Släng inte trädgårdsavfall i naturen

Det är vanligt att trädgårdsavfall slängs i närmaste skogsdunge istället för på återvinningscentralen. Det är tyvärr en stor källa till spridning av invasiva arter till naturen.

Tänk på att det är olagligt att slänga växtavfall i naturen, både från invasiva växter och andra växer. Löv, gräs och växtrester kan komposteras i den egna trädgården, annars ska avfallet lämnas till en återvinningscentral.

Information om återvinningscentralen och deras öppettider finns här.