Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 28 juli 2023

Slåtter vid rastplats Viggen

För andra året i rad slås rundlarna med ängsblommor vid rastplats Viggen med lie. Nu ska gräset torka på hässja.

Det var Naturskyddsföreningen i Grästorp som lämnade ett medborgarförslag om att kommunen borde anlägga ängsmarker på sina gräsytor, något som nu blivit verklighet på flera ställen i samhället. Vid rastplats Viggen finns två stora rundlar där gräs och blommor växer, gräs som nu slås och sedan läggs på hässja för att torka.

"En del av blommorna låter vi ligga så att de har chans att fröa av sig, och en del lägger vi på hässja direkt. När höet har torkat är de som vill välkomna att hämta hö från hässjan, till exempel om man har smådjur eller annat", säger Rune Pettersson i Naturskyddsföreningen Grästorp.

Bland blommorna återfanns bland annat gulmåra, röd- och vitklöver, grässtjärnblomma, åkervinda, brunört, tusensköna, kråkvicker, gulvicker, maskros, prästkrage, rödklint, cikoria, blåklocka, fibblor och vild backnejlika.

Fakta ängar

Ängar är viktiga livsmiljöer för många insekter. Många olika sorters växter som blommar under lång tid gör att det finns föda under en längre tid av året. På så sätt gynnas pollinatörer så som humlor och fjärilar, som i sin tur bidrar med biologisk mångfald. Dessutom blir stadsmiljön mer trivsam och levande. En äng kräver heller inte lika mycket skötsel som en gräsmatta.