Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 februari 2024

Grästorp i nytt projekt om framtidens vård

Från vänster: Fredrik Edholm, IT-strateg på Skaraborgs kommunalförbund, Hans Ekensskär, socialchef på Grästorps kommun, Sverker Andersson, socialchef på Vara kommun, Lena Ludvigsson, enhetschef på Skaraborgs kommunalförbund, Rikard Strömqvist, socialchef på Tibro kommun (Foto: Robin Alm)

Med start i april kommer Grästorp att vara en av tre pilotkommuner i ett nytt Skaraborgsprojekt om framtidens vård med fokus på kompetensförsörjning.

Framtidens utmaningar för välfärdssektorn är stora, inte minst vad gäller kompetensförsörjning. Det nya samverkansprojektet Framtidens vård: Attraktion, kvalitet och smarta lösningar kommer att undersöka digitala lösningar och välfärdsteknik som möjliggör nya arbetssätt när bristen på arbetskraft väntas bli större.

Under 2024-2027 deltar Grästorp tillsammans med Vara och Tibro som pilotkommuner i projektet Framtidens vård: attraktion, kvalitet och smarta lösningar. I projektet kommer pilotkommunerna att skapa en försörjningsstrategi och implementeringsstrategi för nya, smarta lösningar inom vård och omsorg, med nya implementeringar som följd. Allt i syfte med att öka välmåendet hos brukare och att frigöra resurser med hjälp av välfärdsteknik. Lärdomarna från projektet kommer att delas löpande till övriga tolv kommuner i Skaraborg.

I projektet kommer Grästorp bidra med kompetens och erfarenhet från kommunens tidigare medverkan som en av tio utvalda modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering, ett projekt i SKR:s regi under 2020-2022. Även där var syftet var att inspirera och stödja andra kommuner inom området välfärdsteknik.

- Jag ser detta som en viktig och naturlig fortsättning på modellkommunsprojektet. Grästorp ligger redan långt framme vad gäller välfärdsteknik men vi vill utvecklas ännu mer! Den här gången gör vi detta tillsammans i Skaraborg vilket kommer bli väldigt spännande, säger Hans Ekensskär, socialchef i Grästorps kommun.