Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 31 oktober 2016

VA-taxan och soptaxan höjs

Den 1 januari 2017 höjs VA-taxan och sophämtningstaxan i Grästorp med 2 procent.

Från och med årsskiftet kommer avgifterna för vatten och sophämtning höjas med två procent.

Anledningen är VA-kollektivet har en skuld som ska återbetalas till skattekollektivet, alltså kommuninvånarna, men också för att täcka kommande och pågående investeringar i ledningsnät och reningsverk.

Hälften av kommunens invånare är anslutna till vatten- och avloppsverket.

När det gäller sophämtningen så höjdes inte renhållningstaxan förra året, men inför 2017 höjs den alltså också med 2 procent för att klara de ökade omkostnaderna inom området.

Kontakt

Jan Smith, ekonomienheten
Telefon: 0514-581 23