Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 9 december 2016

Sök till Utmaningen 2017!

Hälsa Grästorp Utmaningen

Hur vill du förbättre din hälsa? Sök till Utmaningen där du kan bli en av fyra personer som får tillgång till en personlig coach under en termin.

Under 2017 kommer Grästorps kommun lägga mycket fokus på friskvård och hälsa. Därför söker Hälsa Grästorp och Folkhälsorådet fyra deltagare till - Utmaningen. Där varje person ska få tillgång till en egen hälsocoach under en termin med start i januari. Deltagarnas hälsoresa kommer följas via vår Webb-TV och facebooksida.

- Det kan handla om att få hjälp med att stressa mindre, få ihop sitt livspussel, förbättrade kostvanor, mental hälsa eller att börja röra sig, säger Mona Wesslen, folkhälsosamordnare i Grästorps kommun och projektledare för hälsoprojektet.

Hälsa Grästorp – friskvård för alla

Bakom Utmaningen står Hälsa Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och
Folkhälsorådet där mottot är att sätta Grästorp i rörelse. Utgångspunkten är att regelbunden friskvård ger medarbetarna och kommuninvånarna bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt som ställls. Ett ökat engagemang i medarbetarens och invånarnas hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv.

Under 2017 kommer Grästorps kommun därför testa ett nytt sätt att
nå ut med ett positivt hälsobudskap till alla invånare. I Webb-TV:n  och på facebook kommer invånarna få följa de fyra personernas hälsoresa under en termin. 

-Tillsammans med övriga hälsoinslag i Webb-TV:n hoppas vi få ett ökat intresse och engagemang för hälsa bland medborgarna, säger Mona Wesslen.

Ansökan till utmaningen

Maila din ansökan till mona.wesslen@grastorp.se eller lämna in din pappersansökan personligen till medborgarkontoret.

Uppge ditt:

Namn

Ålder

Bostadsort

Telefonnummer

Mailadress

Beskriv kort varför du vill vara med i utmaningen
inom Hälsa Grästorp.

Vad vill du förändra och varför?
Vad är ditt mål?


Detta händer om du blir utvald till utmaningen:

Du får en personlig coach som tillsammans med dig gör upp en
individuell plan utifrån dina mål.

Du kommer att träffa din coach en gång per
vecka.

Du kommer att träffa de andra tre deltagarna i gruppen
tillsammans med coachen varannan vecka.

Du behöver följa en individuell plan som tas fram
tillsammans med din coach.

Du kommer att bli filmad och delta i Grästorps kommuns
Webb-TV och facebook.

Recept, rekomendationer och tips från din coach kommer att
delas till invånarna via grästorps webbsida.

Utmaningen startar med en föreläsning för allmänheten den
23 januari och avslutas den 3 juni.

Anmälan ska göras senast 18 januari.

Deltagarna utses den 20 januari och presenteras på komunens
hemsida.