Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 5 januari 2017

Årets första snöröjning

David Johansson från tekniska verksamheten röjer snö längs gatorna i Grästorp.

När snödjupet är mer än sex centimeter påbörjas snöröjning och halkbeskämpning på de kommunala gatorna inom Grästorps tätort.

Fastighetsägare ansvarar för att röja snö och sanda vid halka och snö. Bryta snövallen vid gatukorsningar, hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning och se till att snö på tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark.

Trafikverket i Vänersborg har ansvar för de gator som inte är kommunala.

Här kan du läsa mer om gator och vägar.